* Kế hoạch tổ chức các hoạt động " Đền ơn đáp nghĩa"-" Uống nước nhớ nguồn" và Lễ tri ân thắp nến các anh hùng liệt sỹ nhân kỷ niệm 66 năm ngày thương binh - Liệt sỹ

9073 10/07/2013 01:27 SA Ban biên tập

ĐOÀN TNCS HỘ CHÍ MINH TỈNH ĐẮK LẮK

         BCH HUYỆN KRÔNG NĂNG

                    SỐ:19 KH/HĐTN        

  Krông Năng, ngày 02 tháng 7 năm 2013

                                                          KẾ HOẠCH

                                   Tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” - “uống nước nhớ nguồn

 và Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ nhân kỷ niệm 66 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2013)

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi huyện Krông Năng năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 1579/QĐ-UBND, ngày 12 tháng 06 năm 2013 của ủy Ban Nhân dân huyện Krông Năng về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 66 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2013);

    Thực hiện kế hoạch của ủy ban Nhân dân huyện Krông Năng về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 66 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2013).

Ban thường vụ Huyện Đoàn xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa ”, "Uống nước nhớ nguồn ” và Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ nhân kỷ niệm 66 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2013), cụ thể như sau:

I.   MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

-   Phát huy truyền thống đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của tuổi trẻ đối với thế hệ cha anh đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cùng các cấp, các ngành chung tay chăm sóc các gia đình Thương binh - Liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng.

-   Nâng cao ý thức của đoàn viên, thanh niên trong việc giữ gìn, tôn tạo và làm đẹp nghĩa trang, công trình ghi công các anh hùng, liệt sỹ Thông qua hoạt động thắp nên tri ân, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, trách nhiệm của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn hiện nay.

-   Tổ chức hoạt động đảm bảo trang nghiêm, tình cảm, xúc động, tránh hình thức, lãng phí; tạo sự ủng hộ, phổi hợp của các ban, ngành, đoàn thể và thu hút được đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia.

II.    THỜI GIAN, NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Tổ chức Tuần “Đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn”.

1.1.     Thời gian: Tập trung cao điểmm từ ngày 20/7 đến ngày 27/7/2013.

1.2.     Nội dung:

-   Tuyên truyền về lịch sử ra đời và ý nghĩa của ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7 với các hình thức, như: Treo băng rôn tuyên truyền, khẩu hiệu, sinh hoạt chi đoàn, chi hội, nói chuyện truyền thống, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ với chủ đề ca ngợi truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước của các thế hệ cha anh, ca ngợi các anh hùng liệt sỹ.

-   Động viên, khích lệ tuổi trẻ hăng hái tham gia có hiệu quả các hoạt động “Đên ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”; động viên, thăm hỏi, tặng quà thương binh, thân nhân gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng.

-   Tổ chức các hoạt động tình nguyện chăm sóc sức khỏe, như: khám, chữa bệnh, câp phát thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách và các gia đình vùng khó khăn.

-  Tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường, tu sửa, chỉnh trang, tạo cảnh quan môi trường sạch, đẹp tại các nghĩa trang, tượng đài liệt sỹ, các di tích lịch sử văn hoá.

-  Huy động ĐVTN tại cơ sở tổ chức giúp đờ các gia đình chính sách.

2. Tô chức Lê thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ

2.1 Phân bố, địa điểm:

-  Đoàn các xã Ea Dah, Phú Xuân, Tam Giang tổ chức thấp nến tri ân tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ xã Tam Giang. Do Đoàn xã Tam Giang chủ động tham mưu và xây dựng kê hoạch tổ chức thực hiện.

-  Đoàn các xã Ea Tóh, ĐliêYa, Ea Tân tổ chức thắp nến tri ân tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ xã ĐliêYa. Do Đoàn xã ĐliêYa chủ động tham mưu và xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện.

-  Đoàn các xã Ea Tam, Ea Puk, Cư Klông tổ chức thắp nến tri ân tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ xã Ea Tam. Do Đoàn xã Ea Tam chủ động tham mưu và xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện.

-   Đoàn các xã Ea Hồ, Phú Lộc, Thị trấn Krông Năng tổ chức tháp nến tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện. Do Đoàn Thị trấn Krông Năng chủ động tham mưu và xây dựng kế hoạch tồ chức thực hiện.

-  Các đơn vị xây dựng kế hoạch và nộp về Huyện đoàn trước ngày 21/7/2013

            2.2 Nội dung chương trình buổi lễ:

-  Săp xếp đội hình, ôn định tố chức

-  Chào cờ, quốc ca.

-  Phút tưởng niệm, đọc bài tri ân (bài viết riêng, đọc trên nền nhạc bài “Chiêu hồn tử sỹ”).

-  Lễ dâng hoa, dâng hương Đài tưởng niệm.

-  Chương trình giao lưu với các nhân chứng lịch sử của địa phương, tặng quà gia đình chính sách.

-  Các đơn vị có thể thêm một số nội dung phù hợp với địa phương.

           2.3 Thời gian tổ chức:

Các cấp bộ Đoàn trong toàn huyện đồng loạt tổ chức Lễ thắp nến tri ân tại Đài tưởng niệm vào 19h00 ngày 26/7/2013 theo hướng dẫn chung của Huyện đoàn.

           III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

            1. Huyện Đoàn

-  Chỉ đạo, kiểm tra việc tổ chức thực hiện của các đơn vị; trình Huyện ủy, Uỷ ban Nhân dân Huyện về nội dung triển khai.

-   Xây dựng kể hoạch khám, phát thuốc cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình có công tại xã Cư Klông.

-  Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền các hoạt động “Đen ơn đáp nghĩa'', "uổng nước nhớ nguồn '.

-  Tổ chức tuần đền ơn đáp nghĩa tại các tổ chức cơ sở Đoàn.

            2. Các cơ sở đoàn trực thuộc huyện:

-   Tổ chức thực hiện các hoạt động theo kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện Đoàn.

-  Báo cáo với cấp uỷ, xây dựng kế hoạch tổ chức của đơn vị mình

-    Phối họp với các ban, ngành, đoàn thể liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động "Uống nước nhớ nguồn", !\Đen ơn, đáp nghĩa”; thăm hỏi, tặng quà Thương binh, gia đình chính sách; tu sửa, chỉnh trang, tạo cảnh quan môi trường các nghĩa trang, các Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ

-    Đối với các đơn vị được phân công tổ chức lễ tháp nến tri ân chủ động phối hợp với các đơn vị để tiến hành tổ chức theo kế hoạch đề ra.

-    Đoàn 12 xã, thị trấn lựa chọn 01 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn để Ban Thường vụ huyện Đoàn tổ chức thăm hỏi, tặng quà nhân dịp 66 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ.

-    Mỗi tổ chức cơ sở Đoàn đóng góp về Huyện Đoàn 100.000Ổ để tổ chức hoạt động đền ơn đáp nghĩa trong tuần "Đần 071 đáp nghĩa" và "Uống nước nhớ nguồn" Irước ngày 15/7/2013.

Trên đây là kế hoạch tổ chức Tuần hoạt động “Đen ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn ” và Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ nhân kỷ niệm 66 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ của Ban Thường vụ Huyện Đoàn Rrông Năng, đề nghị các cư sư Đoàn nghiêm túc triển khai thực hiện.

Mọi vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện, liên hệ về cơ quan Huyện đoàn (ĐT: 05003675.145).

Nơi nhận:                                                     T/M BAN THƯỜNG VỤ HUYÊN ĐOÀN

-  TT huyện ủy;                                                                  PHÓ BÍ THƯ

-  UBND để báo cáo;                                                            ( Đã Ký)

-  TT tỉnh

-  Uỷ ban MTTQ huyện;                                              Nguyễn Hoàng Giang

-  Phòng LĐTB&XH;

-  Các tồ chức cơ sở Đoàn;

-   Lưu VP.

Các bài viết cùng danh mục

Xem thêm các bài viết cũ hơn

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@
krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568 - 0262.8584.584