* Kế hoạch Tổ chức Liên hoan Hát ru và Hát dân ca trong các cấp Hội năm 2014

714 12/02/2014 07:38 SA Ban biên tập

   

   HỘI LHPN TỈNH ĐẮK LẮK             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 HỘI  LHPN H KRÔNG NĂNG                     Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

    Số: 99/KH – BTV                                        Krông năng ngày 20  tháng 12 năm 2013

 

                                                                             

KẾ HOẠCH

Tổ chức Liên hoan Hát ru và Hát dân ca trong các cấp Hội năm 2014

 

Thực hiện Kế hoạch 71/KH-BTV ngày 28 tháng 10 năm 2013 của hội LHPN tỉnh Đăk Lăk về việc tổ chức “Liên hoan Hát ru và Hát dân ca trong các cấp Hội năm 2014”. Ban Thường vụ Hội  LHPN huyện xây dựng kế hoạch hướng dẫn các cấp Hội tổ chức các hoạt động tập trung vào nội dung chính sau:

          I. Mục đích và yêu cầu: 

          1. Mục đích:

          - Tạo  sân chơi, diễn đàn giao lưu văn hóa, khơi dậy và cổ vũ phong trào hát ru và hát dân ca trong các tầng lớp phụ nữ, thu hút sự tham gia của đông đảo phụ nữ (nhất là phụ nữ trẻ tuổi) góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

          - Nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền trong các cấp Hội thông qua việc kế thừa, phát triển những sáng tạo nghệ thuật truyền thống trong tuyên truyền về phong trào phụ nữ, tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH, HĐH đất nước, thực hiện Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các phong trào thi đua, cuộc vận động góp phần thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội ĐBPNTQ lần thứ XI (nhiệm kỳ 2012 – 2017).

          2. Yêu cầu:

          - Liên hoan hát ru và hát dân ca được tổ chức ở các cơ sở, thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân; quy mô tổ chức phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị tạo thành một hoạt động sinh hoạt văn hóa, văn nghệ trong cộng đồng.

          - Gắn kết các loại hình hát ru, hát dân ca với nội dung tuyên truyền của các cấp Hội một cách trong sáng, đảm bảo thuần phong, mỹ tục.

          - Liên hoan tổ chức hiệu quả, tiết kiệm, khách quan trong đánh giá xếp loại và tạo được hiệu ứng tốt trong công tác truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và hoạt động tuyên truyền giáo dục của Hội.

        II. Đối tượng, nội dung và hình thức tổ chức Liên hoan:

1. Đối tượng dự thi: Là cán bộ, hội viên, phụ nữ trên địa bàn toàn huyện;. Khuyến khích hội viên, phụ nữ trẻ.

Lưu ý: Các thí sinh dự thi không phải là diễn viên chuyên nghiệp.

2. Nội dung:

          - Ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi quê hương, đất nước, truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam gắn kết tuyên truyền các nhiệm vụ chuyên môn của Hội (chú trọng tuyên truyền các phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH – HĐH đất nước; tuyên truyền thực hiện học tập và làm theo Bác; tuyên truyền về hoạt động, vai trò của Hội phụ nữ trong thực hiện Cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, xây dựng nông thôn mới, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng, chống bạo lực gia đình…)

              3. Hình thức:

          - Các tiết mục phải sử dụng chất liệu nghệ thuật hát ru và hát dân ca (như hát ru, quan họ, hát xoan, ví dặm, tuồng, chèo, cải lương, vọng cổ…).

          - Nội dung: mỗi đội tùy theo sở trường và tình hình địa phương để biên soạn các tiết mục phù hợp.  

          * Thể loại Hát ru: Sưu tầm các làn điệu hát ru cổ của các vùng miền của Việt Nam.

          *Thể loại Hát dân ca: Ngoài các làn điệu dân ca truyền thống thì khuyến khích cho các thí sinh được tham gia các bài hát phát triển theo chất liệu dân ca, sáng tác lời mới gắn với nhiệm vụ công tác Hội PN .

- Thời gian trình bày không quá 05 phút.

III. Cơ cấu giải và yêu cầu nội dung đăng ký:

1. Cơ cấu giải thưởng:

Nguyên tắc xếp giải: Căn cứ vào kết quả số điểm phần thi của thí sinh để xếp giải từ cao xuống thấp. (Tùy điều kiện có thể bố trí các giải)

 giải nhất;

 giải nhì;

giải 3 và các giải phụ, các giải khuyến khích.

2. Yêu cầu nội dung đăng ký:

Để Ban Tổ chức Hội thi xây dựng kịch bản Hội thi, yêu cầu các đơn vị đăng ký cụ thể phần thi của từng thí sinh  như sau:

- Danh sách trích ngang của thí sinh dự thi.

- Chủ đề.

- Nội dung.

       IV. Tổ chức thực hiện:

100% Hội PN cơ sở tổ chức liên hoan vào dịp kỷ niệm ngày 8/3/2014, tùy theo điều kiện để tổ chức hình thức cho phù hợp với cơ sở, xác định đây là đợt sinh hoạt có ý nghĩa chính trị đối với hội viên phụ nữ.

V. Kinh phí:

Các đơn vị tự bố trí kinh phí ăn, ở, đi lại cho đoàn về tham dự Hội thi.

 Trên đây là nội dung kế hoạch hướng dẫn tổ chức Liên hoan hát ru, hát dân ca trong các các cấp Hội, yêu cầu Hội PN các xã, thị trấn căn cứ vào Kế hoạch và tình hình thực tế của địa phương phối hợp với các cơ quan chuyên môn để triển khai đạt hiệu quả.

 

    Nơi nhận:                                                           TM. BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN HỘI

-  Phòng VHTT-TT huyện                                                        CHỦ TỊCH                       

 - Thường trực tỉnh Hội;                                                          ( đã ký )

 - Hội LHPN  Hội PN các xã, thị trấn;                 

 - Lưu VT.

 

                                                                                     Phạm Thị On Ga

 

 

 

Các bài viết cùng danh mục

Xem thêm các bài viết cũ hơn

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@
krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568 - 0262.8584.584