[479/BC-UBND - 14/12/2020] Báo cáo Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

200 07/06/2021 09:46 SA Lê Thanh Phòng

 [479/BC-UBND - 14/12/2020] Báo cáo Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

Thông tin chi tiết tại đây

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@

krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568