Ban Chấp hành Huyện ủy

177 21/07/2011 03:51 SA Ban biên tập
 ĐẢNG BỘ TỈNH ĐẮK LẮK
HUYỆN ỦY KRÔNG NĂNG
DANH SÁCH TRÍCH NGANG
BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2010-2015
TT

 
 Họ và tên
 Năm sinh  
Dân tộc 
 
Quê quán 
 
 Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay
 Nam Nữ
1 Trương Hoài Anh 01/01/1968   Kinh Quảng Ngãi Phó Bí thư Huyện, CT. UBND Huyện
2 Trần Văn Bảo 01/06/1966   Kinh TT- Huế HUV-Bí thư Đảng ủy -CT.UBND xã Phú Lộc
3 Nguyễn Xuân Bảy 12/02/1967   Kinh Tĩnh HUV, Trưởng phòng GD&ĐT
4 Y Bi On Niê 30/08/1978   Ê Đê Đăk Lăk Phó Bí Thư Huyện ủy
5 Trần Minh Châu 03/07/1967   Kinh TT - Huế HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện
6 Trần Minh Châu 11/8/1974   Kinh Hà Nam HUV, Chính trị viên Ban CH Quân sự huyện
7 Lê Phước Dũng 01/01/1974   Kinh Quảng Ngãi Chủ tịch LĐLĐ huyện
8 Nguyễn Thị Đông   08/12/1968 Kinh Bến Tre UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện
9 Phạm Thị  On Gag   01/07/1965 Kinh Thái Bình HUV, CT Hội  LHPN huyện
10 Nguyễn Xuân Hán 25/8/1975   Kinh Thanh Hóa HUV, Chánh án TAND huyện
11 Nguyễn Trọng Hợi 19/02/1959   Kinh Nghệ An UVBTV, Chủ tịch UBMTTQ VN huyện
12 Trần Phú Hùng 25/01/1968   Kinh Bình Định Bí thư Huyện uỷ
13 Văn Khả Hùng 01/04/1970   Kinh TT-Huế HUV, Bí thư Đảng ủy xã Phú Xuân
14 Đỗ Xuân Hướng 20/11/1963   Kinh Hà Tây HUV, Bí thư Đảng ủy xã Ea Đăh
15 Trần  Văn Huy 23/04/1966   Kinh Hà Nam HUV, Chánh thanh tra huyện
16 Lưu Văn Huy 06/01/1975   Kinh Quảng Ngãi HUV, Bí thư Đảng ủy xã Cư Klông
17 Bùi Xuân Khôi 04/09/1963   Kinh Nghệ An HUV, Viện trưởng VKS huyện
18 Lê Văn Khương 03/11/1963   Kinh Nghệ An UVBTV, CN UBKT Huyện uỷ
19 Duơng Thị Len   04/03/1980 Kinh Bắc Ninh HUV, BT Huyện đoàn
20 Cao Hữu Lợi 12/3/1962   Kinh Quảng Bình HUV, BT Đảng ủy Ea Puk
21 Châu Văn Lượm 02/02/1967   Kinh Tây Ninh UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện
22 Phạm Duy Muôn 05/03/1968   Kinh Thái Bình HUV-Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy- CTHĐTV CT TNHH MTV CS Krông Búk
23 Trần Văn Ngọc 7/02/1970   Kinh Bắc Giang HUV, Chánh Văn phòng Huyện ủy
24 H' Nguyên MLô 01/05/1968   Ê đê Đăk Lăk UVBTV, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy
25 Cao Xuân Phu 02/09/1970   Sách Quảng Bình HUV, Trưởng phòng Nội vụ huyện
26 Nguyễn Văn Sáu 10/12/1958   Kinh Bắc Giang HUV, Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy
27 Y Sôl Mlô 03/8/1968   Êđê Đăk Lăk HUV, Bí thư Đảng ủy xã Ea Hồ
28 Nguyễn Văn Sơn 06/03/1968   Kinh Hà Nam UVBTV, Chỉ huy truởng BCHQS huyện
29 Trần Sơn 20/11/1965   Kinh Hải Phòng HUV, Phó Ban Tổ chức Huyện ủy
30 Lê Ký Sự 09/6/1976   Kinh Thái Bình HUV, Bí thư Đảng uỷ Dliêya
31 Trịnh Đình Tân 25/10/1964   Kinh Thanh Hoá HUV, Bí thư Đảng uỷ-CT HĐND xã EaTân
32 Phạm Tây 01/10/1958   Kinh TT - Huế Phó Bí thư Huyện ủy
33 Phạm Bá Thìn 06/06/1976   Kinh Thanh Hoá HUV, Phó Ban Tuyên Giáo Huyện uỷ-GĐTTBDCT huyện
34 Nông Thị Thu 18/03/1976   Tày Cao Bằng UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện uỷ
35 Phan Viết Tú 10/09/1962   Kinh Hà Tĩnh HUV, Bí thư Đảng ủy -CT HĐND xã Ea Tóh
36 La Văn Tương 20/4/1961   Tày Tuyên Quang UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ
37 Hồ Minh Tuy 08/12/1965   Kinh Hà Tĩnh HUV, Trưởng Phòng LĐTBXH
38 Nguyễn Văn Tuyến 18/03/1964   Kinh Bắc Giang HUV, Trưởng phòng TCKH huyện
39 Hoàng Văn Vân 12/8/1960   Kinh Thái Bình UVBTV, Trưởng CA huyện
40 K'    Viên 26/01/1967   K' Ho Lâm Đồng HUV- Chủ tịch HND huyện

Các bài viết cùng danh mục

Xem thêm các bài viết cũ hơn

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@
krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568 - 0262.8584.584