Ban Dân tộc

371 01/04/2019 19:40 CH Trần Sơn Tùng

I. Lãnh đạo Dân tộc

- Bà H' Bênal Niê Kdăm
  Chức vụ: Trưởng ban
  Điện thoại cơ quan: 
  Điện thoại di động:  
  Email: hbenal@krongnang.daklak.gov.vn

 

- Ông Lê Phước Dũng
  Chức vụ: Phó Trưởng ban
  Điện thoại cơ quan: 
  Điện thoại di động:  
  Email: dunglp@krongnang.daklak.gov.vn

 

- Ông Y Sách Mlô
  Chức vụ: Ủy viên
  Điện thoại cơ quan: 
  Điện thoại di động:  
  Email: ysachmlo@krongnang.daklak.gov.vn
- Bà H' Rô Ma Mlô
  Chức vụ: Ủy viên
  Điện thoại cơ quan: 
  Điện thoại di động:  
  Email: hromamlo@krongnang.daklak.gov.vn
- Bà Hoàng Thị Phương
  Chức vụ: Ủy viên
  Điện thoại cơ quan: 
  Điện thoại di động:  
  Email: phuonght@krongnang.daklak.gov.vn

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@
krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568 - 0262.8584.584