Ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới tỉnh, giai đoạn 2017- 2020

1288 05/07/2017 09:25 SA Trần Sơn Tùng

Ngày 05/5/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1073/QĐ- UBND về việc ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2017- 2020.

Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2017- 2020 bao gồm 19 tiêu chí về quy hoạch, hạ tầng kinh tế - xã hội, kinh tế và tổ chức sản xuất, văn hóa, xã hội và môi trường, hệ thống chính trị. 

Quyết định giao các Sở, ban, ngành liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo việc thực hiện đối với các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới được phân công phụ trách.

UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ hướng dẫn, chỉ đạo của các Sở, ban, ngành liên quan có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc UBND các xã tổ chức thực hiện Bộ tiêu chí này đạt kết quả.

Giao Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh nghiên cứu, thí điểm các mô hình nông thôn mới kiểu mẫu, đề xuất các tiêu chí nâng cao chất lượng đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.
Nội dung chi tiết tại đây.

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@

krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568