Ban Kinh tế - Xã hội

69 19/12/2016 14:14 CH Lê Thanh Phòng

I. Lãnh đạo Ban Kinh tế- Xã hội

- Ông Lê Đình Đông
  Chức vụ: Trưởng ban
  Điện thoại cơ quan: 
  Điện thoại di động:  
  Email: 
- Ông Phạm Ngọc Thăng Xuân
  Chức vụ: Phó Trưởng ban
  Điện thoại cơ quan: 
  Điện thoại di động:  
  Email: 

- Ông Mai Quốc Doanh
  Chức vụ: Ủy viên
  Điện thoại cơ quan: 
  Điện thoại di động:  
  Email: 

 

- Ông Phạm Minh Sơn
  Chức vụ: Ủy viên
  Điện thoại cơ quan: 
  Điện thoại di động:  
  Email: 
- Bà Dương Thị Len
  Chức vụ: Ủy viên
  Điện thoại cơ quan: 
  Điện thoại di động:  
  Email: 
- Bà Hoàng Thị Phương
  Chức vụ: Ủy viên
  Điện thoại cơ quan: 
  Điện thoại di động:  
  Email: 
- Ông Đặng Văn Thanh
  Chức vụ: Ủy viên
  Điện thoại cơ quan: 
  Điện thoại di động:  
  Email: 

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@

krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568