Ban Kinh tế - Xã hội

278 01/04/2019 19:37 CH Trần Sơn Tùng

I. Lãnh đạo Ban Kinh tế- Xã hội

- Bà Nông Thị Thu
  Chức vụ: Trưởng ban
  Điện thoại cơ quan: 
  Điện thoại di động:  
  Email: thunt@krongnang.daklak.gov.vn

 

- Ông Lê Đình Đông
  Chức vụ: Phó Trưởng ban
  Điện thoại cơ quan: 
  Điện thoại di động:  
  Email: dongld@krongnang.daklak.gov.vn

 

- Ông Trần Ngọc Anh
  Chức vụ: Ủy viên
  Điện thoại cơ quan: 
  Điện thoại di động:  
  Email: anhtn@krongnang.daklak.gov.vn
- Bà Nguyễn Thị Huệ
  Chức vụ: Ủy viên
  Điện thoại cơ quan: 
  Điện thoại di động:  
  Email: huent@krongnang.daklak.gov.vn
- Ông K' Viên
  Chức vụ: Ủy viên
  Điện thoại cơ quan: 
  Điện thoại di động:  
  Email: kvien@krongnang.daklak.gov.vn
- Ông Trần Văn Ngọc
  Chức vụ: Ủy viên
  Điện thoại cơ quan: 
  Điện thoại di động:  
  Email: ngoctv@krongnang.daklak.gov.vn

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@
krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568 - 0262.8584.584