Ban Pháp chế

338 01/04/2019 19:39 CH Trần Sơn Tùng

I. Lãnh đạo Ban Pháp chế

- Ông Lê Văn Khương
  Chức vụ: Trưởng ban
  Điện thoại cơ quan: 
  Điện thoại di động:  
  Email: khuonglv
@krongnang.daklak.gov.vn

 

- Bà Phạm Thị Mai Thủy
  Chức vụ: Phó Trưởng ban
  Điện thoại cơ quan: 
  Điện thoại di động:  
  Email: thuyptm@krongnang.daklak.gov.vn

 

- Bà Nguyễn Thị Nhung
  Chức vụ: Ủy viên
  Điện thoại cơ quan: 
  Điện thoại di động:  
  Email: nhungnt@krongnang.daklak.gov.vn
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Tâm
  Chức vụ: Ủy viên
  Điện thoại cơ quan: 
  Điện thoại di động:  
  Email: tamntn@krongnang.daklak.gov.vn
- Ông Mai Văn Thanh
  Chức vụ: Ủy viên
  Điện thoại cơ quan: 
  Điện thoại di động:  
  Email: thanhmv@krongnang.daklak.gov.vn
- Ông Y Sôl Mlô
  Chức vụ: Ủy viên
  Điện thoại cơ quan: 
  Điện thoại di động:  
  Email: ysolmlo@krongnang.daklak.gov.vn

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@
krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568 - 0262.8584.584