Ban Pháp chế

42 19/12/2016 14:20 CH Lê Thanh Phòng

I. Lãnh đạo Ban Pháp chế

- Bà H Bê Nal Niê Kđăm
  Chức vụ: Trưởng ban
  Điện thoại cơ quan: 
  Điện thoại di động:  
  Email: 

 

- Bà Phạm Thị Mai Thủy
  Chức vụ: Phó Trưởng ban
  Điện thoại cơ quan: 
  Điện thoại di động:  
  Email: 

 

- Ông Lê Phước Dũng
  Chức vụ: Ủy viên
  Điện thoại cơ quan: 
  Điện thoại di động:  
  Email: 
- Bà Rơ Lan Ngọc
  Chức vụ: Ủy viên
  Điện thoại cơ quan: 
  Điện thoại di động:  
  Email: tamntn@krongnang.daklak.gov.vn
- Ông Văn Khả Hùng
  Chức vụ: Ủy viên
  Điện thoại cơ quan: 
  Điện thoại di động:  
  Email: 
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Tâm
  Chức vụ: Ủy viên
  Điện thoại cơ quan: 
  Điện thoại di động:  
  Email: 
- Ông Cao Xuân Phu
  Chức vụ: Ủy viên
  Điện thoại cơ quan: 
  Điện thoại di động:  
  Email: 

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@

krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568