Bồi dưỡng chuyên đề "Vấn đề dân tộc, tôn giáo và chính  sách dân tộc, tôn giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam"

912 03/04/2019 20:00 CH Đài Truyền thanh - Truyền hình

Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Krông Năng vừa tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên đề "Vấn đề dân tộc, tôn giáo và chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam".

Trong thời gian 3 ngày, 59 học viên (HV) là cấp ủy viên cơ sở thuộc Đảng ủy các xã, thị trấn trong toàn huyện được học tập, tiếp thu, quán triệt một số chuyên đề như: Một số vấn đề chung về dân tộc và quan hệ dân tộc trên thế giới; tình hình tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam; giới thiệu Luật tín ngưỡng, tôn giáo; chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta; nhiệm vụ của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên trong việc thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta.

Toàn cảnh lớp bổi dưỡng

Đây là dịp để các HV được bồi dưỡng, nâng cao nhận thức lý luận về vấn đề dân tộc và tôn giáo, góp phần thực hiện tốt hơn nhiệm vụ công tác của mình ở địa phương cơ sở, nhất là vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số...

                                                                         T/h: Trọng Nguyên

                                                                        

 

Các bài viết cùng danh mục

Xem thêm các bài viết cũ hơn

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@
krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568 - 0262.8584.584