Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới

609 10/07/2018 14:43 CH Đài Truyền thanh - Truyền hình

     Ngày 9/7, trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức lớp đảng viên mới đợt II năm 2018. Đây là lớp học nhằm bồi dưỡng những kiến thức về lý luận chính trị cho các đảng viên dự bị trước khi trở thành những đảng viên chính thức.

     Tham gia lớp học lần này có 78 học viên đến từ các chi bộ, đảng bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc huyện ủy. Trong thời gian một tuần, các đảng viên dự bị được nghiên cứu, học tập 10 chuyên đề về Chủ nghĩa Mác – Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta; độc lập dân tộc gắn liền với CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt nam; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN; xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam; đường lối và chiến lược phát triển KT – XH của Đảng; phát triển giáo dục và đào tạo  khoa học công nghệ, xây dựng và phát triển con người văn hóa Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; xây dựng đảng về đạo đức; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Trao giấy chứng nhận cho học viên

    Thông qua lớp bồi dưỡng, nhằm giúp các đảng viên mới nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, vai trò, trách nhiệm của bản thân trong quá trình phấn đấu, rèn luyện, sớm trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Qua đánh giá chất lượng lớp học, có 1 học viên xếp loại xuất sắc; có 25 học viên đạt loại giỏi, chiếm 31,6%.

T/h: Đoàn Minh – Đài TTTH Krông Năng

 

Các bài viết cùng danh mục

Xem thêm các bài viết cũ hơn

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@
krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568 - 0262.8584.584