Cơ sở hạ tầng

123 14/05/2011 07:24 SA Ban biên tập

 

CƠ SỞ HẠ TẦNG

- Các hệ thống cơ sở hạ tầng của Huyện. .........................................................................................................

Liên kết web

Thông tin liên hệ

Ủy ban nhân dân huyện Krông Năng, Số 98 Nguyễn Tất Thành, TT Krông Năng 

Email: Banbientap@krongnang.daklak

.gov.vn

Phone: 0500.8584.567 - 0500.8584.584