Các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện

193 18/05/2017 10:41 SA Trần Sơn Tùng

Liên kết web

Thông tin liên hệ

Ủy ban nhân dân huyện Krông Năng, Số 98 Nguyễn Tất Thành, TT Krông Năng 

Email: Banbientap@krongnang.daklak

.gov.vn

Phone: 0500.8584.567 - 0500.8584.584