Các phòng, ban, chuyên môn thuộc UBND huyện

625 19/12/2016 17:37 CH Lê Phong Phú

Liên kết web

Thông tin liên hệ

Ủy ban nhân dân huyện Krông Năng, Số 98 Nguyễn Tất Thành, TT Krông Năng 

Email: Banbientap@krongnang.daklak

.gov.vn

Phone: 0500.8584.567 - 0500.8584.584