Các xã tổ chức thành công kỳ họp Hội đồng Nhân dân đánh giá kết quả hoạt động năm 2018

456 11/01/2019 15:10 CH Đài Truyền thanh - Truyền hình

Nhằm đánh giá kết quả phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, đánh giá kết quả hoạt động của HĐND xã trong năm 2018, thông qua các chỉ tiêu nghị quyết phát triển kinh tế xã hội trong năm 2019 từ ngày 8/11 - 11/11/2019 một số xã trong huyện đã tổ chức thành công kỳ họp HDND cấp xã. Tham dự và chỉ đạo kỳ họp có lãnh đạo Huyện ủy - HĐND huyện - UBND - UBMTTQVN huyện và lãnh đạo các phòng ban của huyện.

* Tại xã Ea Tân, bà Nguyễn Thị Đông, Phó chủ tịch HĐND huyện về dự chỉ đạo kỳ họp thứ 7, HĐND xã khóa III, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Tại kỳ họp, các đại biểu được nghe báo cáo kết quả hoạt động HĐND xã năm 2018, báo cáo của UBND xã Ea Tân về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, các vấn đề liên quan đến xây dựng Nông thôn mới. Tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND xã Ea Tân nhiệm kỳ 2016-2021 bầu ra.

Bà Nguyễn Thị Đông, Phó Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp HĐND xã Ea Tân

Năm qua, hoạt động của HĐND xã Ea Tân có nhiều chuyển biến tích cực, thực hiện đầy đủ các đợt giám sát, các cuộc tiếp xúc cử tri đảm bảo đúng luật định. Góp phần đưa kinh tế xã hội an ninh quốc phòng được đảm bảo. Hoạt động của UBND xã cũng có nhiều đổi mới, đạt kết quả khả quan tổng giá trị sản xuất của xã trong năm 2018 đạt 706 tỷ đồng, trong đó nông nghiệp đạt trên 590 tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước đạt hơn 9,6 tỷ đồng, đạt 142% kế hoạch huyện giao. Lĩnh vực giáo dục, y tế chăm sóc sức khỏe nhân dân được thực hiện kịp thời, chính sách an sinh xã hội đảm bảo…. chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM được chú trọng, an ninh – quốc phòng được giữ vững…

Kỳ họp lần này, HĐND xã đã thảo luận, biểu quyết thông qua các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển KTXH an ninh quốc phòng năm 2019, nghị quyết về huy động xã hội hóa xây dựng các phòng học tại Trường TH Nguyễn Văn Bé và trường mẫu giáo Hoa Huệ…

* Tại xã Ea Dah, Ông Trần Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND huyện đã về dự và chỉ đạo kỳ họp thứ 6, HĐND xã khóa III nhằm tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2018, phương hướng nhiệm vụ 2019.

Năm 2018, kinh tế - xã hội xã Ea Dah tiếp tục tăng trưởng khá, các chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu so với Nghị quyết HĐND xã đề ra. Tổng giá trị sản xuất đạt 84,49 tỷ đồng, tăng 8,9% so với năm 2017, trong đó sản xuất nông nghiệp đạt trên 61 tỷ đồng, công nghiệp - xây dựng đạt trên 16 tỷ đồng, thương mai - xây dựng đạt trên 6 tỷ đồng; xã đã tiến hành gieo trồng được hơn 3.500 ha, đạt 94% kế hoạch đề ra; tổng sản lượng lương thực đạt trên 674 tấn; công tác quy hoạch, quản lý sử dụng đất đai được đẩy mạnh; tích cực triển khai công tác cải cách hành chính theo kế hoạch; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm. Công tác văn hóa - thông tin, thể dục thể thao tiếp tục được phát triển. Hoạt động tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của xã được chỉ đạo, tổ chức tốt. Công tác y tế, giáo dục và đào tạo, thực hiện chính sách và đảm bảo an sinh xã hội có nhiều tiến bộ, đặc biệt công tác hỗ trợ xây, sửa nhà cho đối tượng người có công, người nghèo được triển khai tích cực. Công tác an ninh, quốc phòng được củng cố, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững.

Các đại biểu tham dự kỳ họp HĐND xã Ea Dah 

Tại kỳ họp HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ xã đã thông qua các báo cáo, tờ tình của kỳ họp. Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, các đại biểu HĐND xã Ea Dah đã thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường; lãnh đạo UBND xã trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6 HĐND xã.

Kỳ họp đã biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết đồng thời tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu theo theo Nghị quyết số 85/2014/QH13 của Quốc hội khoá XIII.

* Thời gian này HĐND xã Phú Lộc cũng tổ chức kỳ họp thứ 7 HĐND khóa X, nhiêm kỳ 2016-2021 nhằm tổng kết hoạt động năm 2018 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Ông Trần Sơn phó chủ tịch HĐND huyện về dự.

Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả của HĐND, UBND và các báo cáo giám sát trình tại kỳ họp. Theo đó năm 2018 thường trực HĐND xã Phú Lộc đã tham gia giám sát các đề án xây dựng và phát triển kinh tế xã hội , các chương trình xây dựng nông thôn mới.  Trong năm kinh tế địa phương đã có nhiều thay đổi đáng kể, nhiều chỉ tiêu quan trọng đạt và vượt kế hoạch huyện giao cũng như xã phấn đấu như: diện tích gieo caáy haøng năm,  tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội, thu nhập bình quân đầu người đều tăng  … bên cạnh đó các chương trình phúc lợi xã hội, chương trình mục tiêu quốc gia được quan tâm đầu tư thực hiện có hịệu quả. Vì  vậy đã góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong đời sống xã hội của người dân địa phương và là một trong 2 xã về đích nông thôn mới của huyện.

Hội nghị đã giành nhiều thời gian thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo, đồng thời đề ra nhiều giải pháp thiết thực nhằm khắc phục những tồn tại hạn chế trong năm 2018. Đưa ra phương hướng cụ thể cho hoạt động thường trực HĐND xã trong năm 2019, thông qua các chỉ tiêu quan trọng nhằm thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, giữ vững an ninh quốc phòng và an sinh xã hội được đảm bảo.

* Tại xã EaTam HĐND xã cũng tổ chức kỳ họp thứ 7, khóa VI nhiệm kỳ 2016-2021, ông Trần Sơn phó chủ tịch HĐND huyện về dự

Năm 2018, HĐND xã Ea Tam đã đổi mới phương thức hoạt động một cách hiệu quả, qua đó cải tiến nâng cao chất lượng các kỳ họp, tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp đã đặt ra nhiều vấn đề mà cử tri quan tâm. Công tác giám sát được thực hiện đúng luật và đúng quy chế của HĐND, Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị, xã hội tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương, từ đó góp phần hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế đã đề ra. Nổi bật thu ngân sách đạt 110% chỉ tiêu huyện giao, tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,5%, đạt và cơ bản đạt 16 tiêu chí nông thôn mới và một số chỉ tiêu về xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, an ninh quốc phòng đạt so với chỉ tiêu đề ra.

                                           Toàn cảnh kỳ họp HĐND xã Ea Tam

Để hoạt động năm 2019 đạt kết quả tốt, HĐND xã EaTam đã đề ra nhiệm vụ trọng tâm đó là: Nâng cao vai trò, chức trách của người đại biểu dân cử, đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND cấp xã và khắc phục những tồn tại, hạn chế trong năm vừa qua.  Đồng thời, phát huy tinh thần trách nhiệm để nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác cũng như tăng cường các hoạt động giám sát tại địa phương./.

T/h: Xuân Thái - Thanh Xuân

 

 

 

Các bài viết cùng danh mục

Xem thêm các bài viết cũ hơn

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@
krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568 - 0262.8584.584