Chương trình 135 trên địa bàn xã EaTam

182 08/09/2015 08:12 SA Ban biên tập

     Thực hiện quyết định số: 1990/QĐ-UBND ngày 29/06/2015 của UBND Huyện Krông Năng về dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2015.
Buôn Trắp xã EaTam là thôn đặc biệt khó khăn được phê duyệt hỗ trợ 10 hộ đồng bào Dân tộc thiểu số tại chỗ thuôc hộ nghèo với tổng số vốn là 90 triệu đồng. Trong đó có 06 hộ được hỗ trợ Bò cái giống sinh sản; 04 hộ được hỗ trợ Heo giống sinh sản.
     Trong quá trình thực hiện Dự án này. UBND xã Ea Tam đã hướng dẫn các hộ nghèo tự liên hệ tìm mua con giống, thoả thuận giá cả và chịu trách nhiệm về chất lượng con giống theo quy định. Sau khi tìm được con giống phải báo cáo với UBND xã để kiểm tra, hướng dẫn lập thủ tục thanh quyết toán theo quy định. Số kinh phí mua theo định mức đã được phê duyệt, nếu số tiền mua con giống vượt quá quy định thì hộ gia đình tự bù thêm. Vì vậy đến nay, UBND xã đã triển khai, thực hiện xong chương trình này tại Buôn Trắp.

Một con bò cái giống sinh sản của một hộ gia đình

     Nhờ chương trình mục tiêu quốc gia trên, trong 5 năm qua, số hộ nghèo của  xã EaTam đã giảm xuống từ 590 hộ (năm 2010) đến nay chỉ còn 208 hộ nghèo chiếm 8,95%. Đời sống của các hộ nghèo trên địa bàn ngày càng được cải thiện và từng bước nâng cao điều kiện sống, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ,  góp phần thu hẹp khoảng cách chênh lệch về mức sống giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng, các dân tộc và các nhóm dân cư.

Hoàng Thị Hoa

Các bài viết cùng danh mục

Xem thêm các bài viết cũ hơn

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@
krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568 - 0262.8584.584