Chỉ đạo xử lý các hồ sơ tại bộ phận một cửa và sử dụng Hệ thống dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp Một cửa điện tử liên thông

515 26/09/2017 13:48 CH Trần Sơn Tùng

Ngày 26/9/2017, UBND huyện đã ban hành Công văn số 829/UBND-VP về việc xử lý các hồ sơ tại bộ phận một cửa và sử dụng Hệ thống dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp Một cửa điện tử liên thông. UBND huyện chỉ đạo như sau:

1. UBND các xã, thị trấn:

- Ban hành Quyết định cử cán bộ, công chức phụ trách bộ phận một cửa theo đúng quy định.

- Thông báo rộng rãi đến các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khi thực hiện giải quyết các hồ sơ đến tại Bộ phận một cửa thuộc Văn phòng HĐND& UBND huyện để nộp hồ sơ. Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không phải là chính chủ, không có quyền lợi liên quan nộp hồ sơ phải có văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp người dân có nhu cầu nộp tại một cửa của cấp xã và thị trấn, thực hiện theo quy định tại Quyết định số: 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ Tướng Chính phủ.

2. Văn phòng HĐND và UBND huyện: thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa đúng đối tượng, đúng người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, trường hợp khác phải có văn bản ủy quyền theo đúng quy định.

Chịu trách nhiệm trước UBND huyện đối với việc đôn đốc các cơ quan đơn vị có liên quan giải quyết các hồ sơ đảm bảo đúng thời gian quy định.

3. UBND các xã thị trấn, các phòng ban thuộc UBND huyện: nghiêm túc triển khai thực hiện Quyết định số 2579/QĐ-UBND ngày 19/9/2017 của UBND tỉnh về công bố bộ thủ tục hành chính được cung cấp, tiếp nhận và giải quyết qua Hệ thống Dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp Một cửa điện tử liên thông của tỉnh Đắk Lắk.

Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện đối với việc chậm trễ trong quá trình thực hiện.

Nội dung chi tiết tại đây./.

Các bài viết cùng danh mục

Xem thêm các bài viết cũ hơn

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@

krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568