Đại hội đại biểu UBMTTQVN huyện Krông Năng lần thứ VII nhiệm kỳ 2019-2024

15 31/05/2019 16:30 CH Trần Sơn Tùng

Ngày 31/5 UBMTTQVN huyện Krông Năng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VII nhiệm kỳ 2019-2024. Về dự đại hội có đại diện UBMTTQVN tỉnh Đăk Lăk, lãnh đạo huyện ủy, HĐND, UBND, đại diện các phòng ban đoàn thể của huyện và 160 đại biểu ưu tú . 

Trong nhiệm kỳ 2014 - 2019 MTTQ Việt Nam huyện Krông Năng đã phát huy vai trò tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong huyện, triển khai làm tốt công tác tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;  Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tham gia giám sát, phản biện, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, bảo vệ lợi ích chính đáng của Nhân dân. 

Toàn cảnh Đại Hội Đại hội Đại biểu UBMTTQVN huyện krông Năng  lần thứ VII

Nét nổi bật là kết quả thực hiện các cuộc vận động do UBMTTQ Việt Nam phát động như: Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới; Đến nay toàn huyện có 22.692/28.878 hộ gia đình văn hóa, 134/203 thôn, buôn, TDP văn hóa, 99/100 cơ quan, đơn vị văn hóa. Bên cạnh đó vận động nhân dân tham gia hiến 3.175 m2 đất, đóng góp 2.644 triệu đồng và 32.000 ngày công lao động để xây dựng nông thôn mới, đến nay có 3/11 xã, thị trấn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Qua 5 năm, toàn huyện đã vận động quỹ “Vì người nghèo”, gần 2 tỷ đồng; triển khai xây dựng, sửa chữa 134 nhà đại đoàn kết, hỗ trợ phát triển sản xuất, ốm đau, tai nạn đột xuất, học sinh nghèo vượt khó… với số tiền 317 triệu đồng.

Tại đại hội với tinh thần “ Đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, đổi mới và phát triển” đã đề ra những nhiệm vụ cụ thể trong nhiệm kỳ tới: Tiếp tục tập trung đổi mới nội dung và phương thức hoạt động nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tập trung phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy dân chủ.

Đ/c Trần Trung Hiển bí thư huyện ủy Krông Năng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đại biểu UBMTTQVN huyện krông Năng  lần thứ VII

Về dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội đ/c Trần Trung Hiển bí thư huyện ủy Krông Năng đánh giá cao kết quả công tác Mặt trận của huyện trong nhiệm kỳ qua. Đ/c cũng nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ tới, hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; triển khai các cuộc vận động, gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; nâng cao hiệu quả các hoạt động giám sát, phản biện xã hội; xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh.

Đại hội hiệp thương cử 52 vị làm Uỷ viên MTTQ Việt Nam huyện Krông Năng khóa VII, bà H Nguyên Mlô được bầu giữ chức chủ tịch UBMTTQ việt nam huyện khóa VII nhiệm kỳ 2019-2024 và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Kết thúc đại hội đã tặng giấy khen  ho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ qua.

                                                          T/h: Thanh Xuân –Đình Tình

Các bài viết cùng danh mục

Xem thêm các bài viết cũ hơn

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@
krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568 - 0262.8584.584