Đại hội đại biểu Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Ea Tam nhiệm kỳ (2019-2024)

377 21/03/2019 15:46 CH Đài Truyền thanh - Truyền hình

Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Ea Tam, huyện Krông Năng vừa tổ chức Đại hội Đại biểu khóa VII, nhiệm kỳ ( 2019 -2024)

Nhiệm kỳ qua, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Ea Tam đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động được triển khai thực hiện có hiệu quả. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” thực hiện đến nay, xã Ea Tam có 16/13 thôn đạt thôn văn hóa; hằng năm có trên 85% số hộ được công nhận gia đình văn hóa. 

                                       Toàn cảnh đại hội

Thực hiện Cuộc vận động "Ngày vì người nghèo", trong 5 năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã vận động nhân dân đóng góp được 209.230.000đ xây dựng Quỹ Vì người nghèo; qua đó, cùng với sự hỗ trợ của cấp trên và đối ứng của các gia đình, xã đã xây dựng được 15 ngôi nhà Đại đoàn kết tặng hộ nghèo với tổng trị giá gần 335.000.000đ.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cũng đã vận động nhân dân đóng góp ngày công lao động, hiến đất, tự nguyện đóng góp vật chất để xây dựng giao thông, đường điện, hội trường thôn, buôn vv với tổng trị giá hơn 16 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới. 

Đại hội đề ra chương trình hành động cho nhiệm kỳ mới 2019 - 2024 gồm các nội dung như: tập trung củng cố, phát huy khối đại đoàn kết dân tộc; vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh ở địa phương.v.v.

Đại hội đã hiệp thương cử 35 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam xã khóa VII, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Ông Lý Văn Huyên tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã EaTam. 

                                                                                    Tin &ảnh: Hoàng Hoa

Các bài viết cùng danh mục

Xem thêm các bài viết cũ hơn

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@
krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568 - 0262.8584.584