Đài Truyền thanh và Truyền hình huyện

847 01/04/2019 20:04 CH Trần Sơn Tùng

I. Lãnh đạo Đài Truyền thanh và Truyền hình huyện

 

- Ông Huỳnh Văn Vinh
  Chức vụ: Trưởng đài
  Điện thoại cơ quan: 
  Điện thoại di động:  
  Email:
 vinhhv@krongnang.daklak.gov.vn

 

- Ông Huỳnh Đình Tình
  Chức vụ: Phó Trưởng đài
  Điện thoại cơ quan: 
  Điện thoại di động:  
  Email: tinhhd@krongnang.daklak.gov.vn

II. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.

1.    Vị trí, chức năng.
Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện Krông Năng là đơn vị trực thuộc UBND huyện Krông Năng, thực hiện chức năng là cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ, Chính quyền huyện Krông Năng.
Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện Krông Năng chịu sự quản lý trực tiếp của UBND huyện, quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật của Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Đắk Lắk.
2.    Nhiệm vụ và quyền hạn
Sản xuất và phát sóng các chương trình phát thanh truyền hình bằng tiếng Việt và bằng tiếng dân tộc thiểu số nhằm tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tập trung vào sự chỉ đạo,  điều hành của chính quyền địa phương, các hoạt động tại cơ sở, phổ biến kiến thức khoa học, kỹ thuật, kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác an ninh trật tự, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến… đến với nhân dân theo quy định của pháp luật.
Tiếp sóng và phát sóng các chương trình của Đài tiếng nói Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh ĐắkLắk phục vụ tiếp nhận thông tin của nhân dân theo quy định của pháp luật. Chương trình phát thanh trên tầng số FM 103.5 MHz; truyền hình địa phương trên kênh 10 VHF.
Trực tiếp quản lý hệ thống kỹ thuật chuyên ngành để thực hiện việc tiếp sóng, phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình theo quy định của pháp luật.
Phối hợp Đài PT&TH tỉnh Đắk Lắk sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình phát trên sóng Đài Phát thanh - Truyền Hình tỉnh ĐắkLắk.
Quản lý, vận hành các đài phát sóng phát thanh trên địa bàn huyện đồng thời hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật đối với đài truyền thanh cơ sở của các xã, thị trấn trong huyện.
Tham mưu với UBND huyện vá các cơ quan chức năng để củng cố, mở rộng sự nghiệp truyền thanh, truyền hình trên địa bàn huyện.

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@
krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568 - 0262.8584.584