Đảng bộ huyện Krông Năng: Học tập quán triệt chuyên đề năm 2020 và các Nghị quyết, Chỉ thị, Hướng dẫn của TW, Tỉnh và Huyện

183 17/01/2020 14:48 CH Trần Sơn Tùng

Sáng ngày 17/1/2020 Đảng bộ huyện Krông Năng tổ chức, học tập quán triệt, chuyên đề năm 2020 về học tập, làm theo tư tưởng đạo đức phong cách HCM và các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Trung Ương, của Tỉnh ủy và Huyện ủy. Tham dự hội nghị có Đ/c Trần Trung Hiển TUV bí thư huyện ủy Krông Năng.

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe quán triệt các hướng dẫn của TW, của tỉnh ủy về công tác kiểm tra đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, Đảng viên. Một số nội dung về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thông qua một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, Hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội Đảng tiến tới Đại hội Đảng bộ các cấp. Thông qua chuyên đề năm 2020 về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng đạo đức phong cách HCM, và các nghị quyết, chỉ thị của huyện ủy về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2020…

 Đ/c Trần Trung Hiển: Bí thư huyện ủy, quán triệt và kết luận hội nghị

Thông qua hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết của Trung ương của tỉnh ủy và huyện ủy Krông Năng nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung của các nghị quyết, nhất là các nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác chuẩn bị Đại hội để các tổ chức cơ sở Đảng, cán bộ Đảng viên nắm rõ. Sau hội nghị này các cấp ủy cần tổ chức học tập và triển khai, thực hiện một cách nghiêm túc, từ đó đề ra nhiệm vụ, giải pháp phù hợp tại đơn vị mình.  Đồng thời tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân tại trên địa bàn.

                                                T/h: Thanh Xuân – Đình Tình

Các bài viết cùng danh mục

Xem thêm các bài viết cũ hơn

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@
krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568 - 0262.8584.584