Đảng bộ huyện Krông Năng: Hội nghị Ban chấp hành kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ (2015 – 2020)

153 31/07/2018 09:12 SA Trần Sơn Tùng

     Ngày 30/7/2018, Đảng bộ huyện Krông Năng đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành (mở rộng) nhằm kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ (2015 – 2020). Tham dự chỉ đạo hội nghị có các đồng chí tỉnh ủy viên phụ trách địa bàn, giám đốc các sở, ngành của tỉnh. Đồng chí Trần Trung Hiển, Bí thư huyện ủy chủ trì hội nghị.

Bí thư huyện ủy Krông Năng,Trần Trung Hiển phát biểu khai mạc hội nghị

     Hội nghị đã thông qua dự thảo báo cáo kiểm điểm thực hiện nghị quyết cũng như kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban thường vụ huyện ủy. Hơn nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện Krông Năng đã tích cực quán triệt, triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Kết quả các mặt kinh tế - xã hội phát triển tương đối toàn diện, cơ cấu kinh tế từng bước chuyển dịch theo hướng tích cực, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm trong gần 3 năm qua đạt khoảng 8%/năm; tổng gái trị sản xuất ước đạt 18.773 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước thực hiện hơn 4.014 tỷ đồng; nông nghiệp có bước phát triển theo hướng kinh tế hàng hóa gắn với thị trường, hình thành các vùng sản xuất chuyên canh, diện tích, năng suất, sản lượng của các loại cây trồng tăng nhanh, tổng sản lượng lương thực từ năm 2016 đến nay là hơn 141 ngàn tấn, trong đó cà phê hơn 140 ngàn tấn, hồ tiêu hơn 33 ngàn tấn; Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ từng bước phát triển theo đúng tiềm năng; kết cấu hạ tầng ngày càng hoàn thiện, nhất là vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được quan tâm, đến nay toàn huyện thực hiện được 161 tiêu chí, tăng 22 tiêu chí so với năm 2015; công tác cải cách hành chính được chỉ đạo quyết liệt, tạo thuận lợi trong giải quyết các thủ tục hành chính cho nhân dân, doanh nghiệp. Ngoài ra các hoạt động văn hóa - xã hội ngày càng được quan tâm phát triển, tệ nạn xã hội từng bước được ngăn chặn, đẩy lùi, lao động việc làm, công tác dân tộc, tôn giáo và các hoạt động bảo đảm an sinh xã hội được quan tâm giải quyết kịp thời… Toàn huyện hiện có 27 trường học đạt Chuẩn quốc gia;100% số xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục cho trẻ mầm non 5 tuổi; tỷ lệ hộ nghèo của huyện đã giảm xuống còn 12,03% so với tổng số hộ trên địa bàn; Quốc phòng – an ninh luôn được đảm bảo, giữ vững.

Đại biểu tham dự hội nghị ban chấp hành mở rộng

     Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở có những chuyển biến tích cực, chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng được nâng lên. Đến nay Đảng bộ huyện có 38 tổ chức cơ sở Đảng, với tổng số 4.475 đảng viên (tăng 700 đảng viên so với đầu nhiệm kỳ). Đặc biệt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã thật sự trở thành phong trào thi đua sôi nổi. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã góp phần củng cố nâng cao nhận thức niềm tin của cán bộ đảng viên và nhân dân với Đảng, trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân…

     Hội nghị đã giành nhiều thời gian thảo luận đóng góp bổ sung vào dự thảo báo cáo, đồng thời đánh giá những hạn chế thiếu sót, thẳng thắn chỉ ra khuyết điểm còn tồn tại trong nửa nhiệm kỳ qua về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nhằm tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện tốt các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn./

T/h: Xuân Thái – Đình Tình

Các bài viết cùng danh mục

Xem thêm các bài viết cũ hơn

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@
krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568 - 0262.8584.584