Đảng ủy CQCQ huyện triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết.

641 26/07/2017 08:59 SA Ban biên tập

     Đảng ủy Cơ quan Chính quyền huyện Krông Năng đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết của Trung ương cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của 18 chi bộ trực thuộc.

Toàn cảnh buổi học tập, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, tỉnh ủy và huyện ủy.

     Thực hiện các kế hoạch của Huyện ủy Krông Năng, theo đó Đảng ủy Cơ quan Chính quyền huyện triển khai quán triệt theo tinh thần chuyên đề năm 2017 “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”; triển khai thực hiện kết luận số 11-KL/TW của Ban bí thư Trung ương Đảng khóa XII về “ tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới”; quán triệt Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ chính trị “về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách Nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền kinh tế, tài chính quốc gia an toàn, bền vững. Đồng thời nghe báo cáo viên trình bày khái quát 3 Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng được thông qua hồi tháng 5/2017.
     Thông qua việc học tập, quán triệt các Nghị quyết, kết luận của Trung ương, giúp cán bộ, đảng viên nắm vững quan điểm, chủ trương của Đảng; từ đó vận dụng một cách sáng tạo vào quá trình công tác, góp phần tích cực đưa Nghị quyết vào thực tiễn đời sống.

T/h: Trần Chi - Đoàn Minh.

Các bài viết cùng danh mục

Xem thêm các bài viết cũ hơn

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@

krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568