Đảng ủy Quân Sự: Học tập, Quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

507 10/05/2021 07:54 SA Đài Truyền thanh - Truyền hình

Ngày 6/5, Đảng ủy Quân sự huyện Krông Năng tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho cán bộ, đảng viên BCH Quân sự huyện.

Tại hội nghị, đội ngũ cán bộ, đảng viên được nghe quán triệt các chuyền đề về các nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, gồm Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2010 – 2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 – 2030; Những nhận thức mới, tư duy mới về quốc phòng Việt Nam; Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia.

Cán bộ, đảng viên Ban chỉ huy quân sự huyện tham gia hội nghị

Kết thúc hội nghị, cán bộ, đảng viên trong đảng bộ sẽ viết bài thu hoạch và liên hệ thực tế để bản thân đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng của đơn vị.

Thông qua học tập, quán triệt giúp cán bộ, đảng viên trong đảng bộ quân sự nắm vững nội dung Báo cáo chình trị của đại hội đảng lần thứ XIII, Nghị quyết đại hội qua đó tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động; xây dựng bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm trong thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

T/h: Xuân Thái

 

Các bài viết cùng danh mục

Xem thêm các bài viết cũ hơn

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@

krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568