Cơ cấu tổ chức

16 15/06/2017 10:48 SA Phan Tiến Thành

1

Ông Phan Tiến Thành - Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện - Phục trách Bộ phận một cửa

2

Ông Nguyễn Đại Dương - Tổ trưởng Tổ một cửa

3

Bà Bùi Thị Ngọc Oanh - Nhân viên một cửa

4

Bà Bùi Thị Thảo Trang - Nhân viên một cửa

Liên kết web

Video

Loading the player...

Thông tin liên hệ

Ủy ban nhân dân huyện Krông Năng, Số 98 Nguyễn Tất Thành, TT Krông Năng 

Email: Banbientap@krongnang.daklak

.gov.vn

Phone: 0500.8584.567 - 0500.8584.584