Giới thiệu về Phòng Y tế

185 11/08/2011 03:18 SA Ban biên tập
  Trưởng Phòng: Lê Văn Hồng  
     

Địa chỉ; Lầu 1 - Trụ sở làm việc HĐND&UBND huyện

Số điện thoại cơ quan: 05003.674281

Số Fax:

Địa chỉ mail: pytkrongnang@gmail.com 

      1.Chức năng 

Phòng Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác Y tế trên địa bàn huyện.

Phòng Y tế có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chị sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Y tế.

     2. Nhiệm vụ, Quyền hạn:

- Trình Ủy ban nhân dân huyện:

   + Dự thảo các quyết định, chỉ thị, quy hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm; đề án, chương trình phát triển Y tế, cải cách hành chính, xã hội hóa trong lĩnh vực y tế trên địa bàn huyện.

   + Dự thảo biện pháp huy động liên ngành trong quản lý, sử dụng các nguồn lực để thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh; dân số - kế hoạch hóa gia đình; an toàn vệ sinh thực phẩm; khắc phục hậu quả của dịch, tai nạn thương tích, thiên tai thảm họa ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân xảy ra trên địa bàn huyện;

   + Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình phát triển y tế trên địa bàn huyện sau khi được phê duyệt.

   + Giúp Ủy ban nhân dân huyện thẩm định các điều kiện hành nghề y tế trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Ủy ban nhân tỉnh.

   + Kiểm tra, thanh tra việc tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, kế hoạch, đề án, chương trình, dự án hoạt động đối với các cơ sở cung cấp dịch vụ về Y tế trên địa bàn huyện.

   + Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện chương trình Y tế cơ sở, dân số - kế hoạch hóa gia đình, vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh, an toàn thực phẩm, phòng chống các dịch bệnh.

   + Quản lý tổ chức, biên chế, tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân huyện.

   + Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định.

   + Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân huyện giao và theo quy định của pháp luật.

 

Các bài viết cùng danh mục

Xem thêm các bài viết cũ hơn

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@

krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568