Hạt Kiểm lâm huyện Krông Năng

512 21/09/2012 07:44 SA Ban biên tập

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, Thị trấn Krông Năng, Đăk Lăk

Số điện thoại cơ quan: 05003675084

Số Fax: 05503674826

Hạt trưởng   : Nguyễn Văn Tiếp

Di động:     0905.294.026

P.Hạt trưởng: Phạm Ngọc Quang

Di động         : 0947.660.303

1. Chức Năng:

     Kiểm lâm là lực lượng chuyên trách của Nhà nước có chức năng bảo vệ rừng giúp Chi cục Kiểm lâm tỉnh, UBND các cấp thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ rừng, bảo đảm chấp hành pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

    - Tham mưu, giúp Chủ tịch UBND cấp huyện xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành về bảo vệ và phát triển rừng, quản lý lâm sản trên địa bàn; huy động các đơn vị vũ trang, lực lượng, phương tiện khác của các đơn vị, cá nhân đóng trên địa bàn để kịp thoiừ ngăn chặn, ứng cứu những vụ cháy rừng và những vụ phá rừng nghiêm trọng trong những tình huấn cần thiết và cấp bách.

     - Phối hợp với các cơ quan nhà nước có liên quan, các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang, lực lượng bảo vệ rừng của chủ rừng, thực hiện bảo vệ rừng trên địa bàn.

       + Bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, phát triển rừng; phòng trừ sâu bệnh hại rừng.

       + Kiểm tra, ngăn chặn các hành vi vi phạm các quy định của nhà nước về tổ chức, cá nhân phá hoại rừng, khai thác, tàng trữ, mua bán, vận chuyển lâm sản, săn bắt động vật rừng trái phép trên địa bàn;

        + Tuyên truyền, giáo dục pháp luật, chế độ, chính sách về quản lý bảo vệ rừng và phát triển rừng, quản lý khai thác và sử dụng lâm sản; vận động nhân dân bảo vệ, phát triển rừng; xây dựng lực lượng quần chungd bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, huấn luyện nghiệp vụ cho các tổ, đội quần chúng bảo vệ rừng, phòng cháy, cháy cháy rừng;

         + Hướng dẫn chủ rừng, cộng đồng dân cư địa phương xây dựng và thực hiện kế hoạch, phương án bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, quy ước bảo vệ rừng;

         + Phối hợp với Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng, Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ trong công tác bảo vệ rừng, quản lý lâm sản trên địa bàn;

         + Thực hiện các nhiệm vụ khác về phát triển lâm nghiệp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phân công.

         - Tổ chức, chỉ đạo, quản lý haọt động nghiệp vụ:

              + Quản lý tổ chức, biên chế, kinh phí, trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật, thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỹ luật đối với công chức đơn vị theo quy định của pháp luật;

             + Bố trí, chỉ đạo, Kiểm tra công chức kiểm lâm địa bàn cấp xã; theo dõi diễn biến rừng, đất lâm nghiệp;

             + Tổ chức, chỉ đạo, quản lý hoạt động của các Trạm Kiểm lâm;

             + Xử lý hoặc trình cơ quan có thẩm quyền xử lý các vụ vi phạm thuộc lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng, quản lý lâm sản theo quy định của pháp luật;

             + Kiểm tra thực hiện các phương án, quy hoạch, thiết kế kinh doanh rừng, quy hoạch điều chế, khai thác;

             + Chịu sự chỉ đạo, điều hành, chấp hành chế độ báo cáo thống kê và thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp Huyện.

 

Các bài viết cùng danh mục

Xem thêm các bài viết cũ hơn

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@
krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568 - 0262.8584.584