Hội nghị quán triệt Nghị quyết của Đảng tại xã Phú Xuân

417 05/09/2016 06:49 SA Ban biên tập

      Ngày 01/09/2016, Đảng bộ Xã Phú Xuân tổ chức học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đ/c Nông Thị Thu, Ủy viên Ban thường vụ - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Đ/c Nguyễn Văn Sáu HUV- Phó ban tuyên giáo Huyện ủy và Đ/c Văn Khả Hùng HUV- Bí thư đảng ủy xã được phân công truyền đạt nghị quyết. Thành phần tham gia học tập nghị quyết có gần 400 Đảng viên gồm các Đồng chí Đảng ủy viên, đại biểu HĐND xã, cán bộ trưởng, phó các ban ngành đoàn thể, Bí thư và phó Bí thư, Đảng viên 36 chi bộ trực thuộc về tham dự.

Đ/c Nông Thi Thu Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy  truyền đạt các nội dung của Nghị quyết

     Nội dung Hội nghị gồm những điểm mới trong văn kiện Đại hội XII của Đảng, giới thiệu quán triệt mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu quan trọng, các giải pháp, 6 nhiệm vụ trọng tâm 5 năm tới (2016 – 2020) được nêu trong Nghị quyết. Đồng thời, thảo luận và thông qua chương trình hành động của Đảng bộ xã Phú Xuân nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII vào công tác lãnh đạo,chỉ đạo của Đảng ủy gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Huyện Krông năng lần thứ VII , nhiệm kỳ 2015 – 2020. Trong đó, gồm các lĩnh vực: Kinh tế- Văn hóa xã hội; Công tác tuyên truyền, học tập các Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng,xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất ngang tầm nhiệm vụ; Tiếp tục đổi mới,nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống Dân vận, MTTQ và các đoàn thể, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; đẩy mạnh CNH – HĐH nông nghiệp -  nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới; tăng cường công tác Quốc phòng -  An ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nângcao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững.

Toàn cảnh Hội nghị triển khai Nghị quyết ĐH Đảng toàn quốc lần thứ XII

     Hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XII của Đảng, là đợt sinh hoat chính trị sâu rộng, để mỗi cán bộ Đảng viên nắm vững tinh thần nội dung Nghị quyết gắn với việc uốn nắn những tư tưởng lệch lạc, nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương của Đảng. Qua đó tuyên truyền phổ biến, triển khai thực hiện, tạo sự đồng thuận cao  trong các tầng lớp nhân dân đưa xã Phú xuân phát triển về mọi mặt trong giai đoạn sắp tới.

Tin và ảnh: Trường Sanh

Các bài viết cùng danh mục

Xem thêm các bài viết cũ hơn

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@
krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568 - 0262.8584.584