Hội nghị triển khai “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

219 09/11/2015 03:30 SA Ban biên tập

     Sáng ngày 06/11/2015, UBND thị trấn Krông Năng tổ chức Hội nghị triển khai “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2015. Tham dự có đồng chí Trần Hữu Nghị, Phó trưởng phòng Tư pháp huyện; đồng chí Nguyễn Đức thuận, Phó Chủ tịch UBND thị trấn; đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn; đại diện lãnh đạo các trường học; các  ban, ngành, đoàn thể ; bí thư chi bộ ban tự quản các thôn, buôn, tổ dân phố trên địa bàn thị trấn.
     Ngày 9/11 hàng năm được chọn là “Ngày pháp luật Việt Nam” với mục đích tôn vinh Hiến pháp và pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người dân trong xã hội. Thị trấn Krông Năng đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ. Các cấp, ngành, địa phương đã tổ chức Ngày pháp luật bằng nhiều nội dung và hình thức phong phú, đa dạng, đã tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, mọi tầng lớp nhân dân hiểu biết về pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân.

Đồng chí Nguyễn Đức Thuận, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Phát biểu tại hội nghị

     Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị trấn đã nhấn mạnh đến một số nhiệm vụ mà địa phương cần phải chú trọng thực hiện trong thời gian tới như: cần có những giải pháp cụ thể để triển khai Ngày pháp luật về cơ sở; gắn việc thực hiện ngày pháp luật với hoạt động của các tổ hòa giải, đoàn thể quần chúng, tuyên truyền viên pháp luật để từ đó đưa pháp luật về với người dân theo chủ đề hướng dẫn của Bộ Tư pháp là: “Toàn dân xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp vì mục tiêu Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”
     Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến, quán triệt mục đích ý nghĩa, một số nội dung về tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015” trên địa bàn huyện Krông Năng và phát động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hưởng ứng tham gia cuộc thi “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Tin và Ảnh: Nguyễn Tấn Dương

Các bài viết cùng danh mục

Xem thêm các bài viết cũ hơn

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@
krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568 - 0262.8584.584