HĐND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tổ chức kỳ họp thứ nhất

217 08/07/2021 15:36 CH Đài Truyền thanh - Truyền hình

Ngày 7/7/2021, các xã, thị trấn của huyện Krông Năng đã tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền; bầu các chức danh chủ chốt HĐND, UBND xã, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại xã Ea Toh: HĐND xã Ea Toh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ Nhất. Tham dự, chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Y Bion Niê, Phó bí thư thường trực huyện ủy.

Tại Kỳ họp, Ủy ban bầu cử xã Ea Toh đã báo cáo kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong đó nhấn mạnh: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn xã được tổ chức theo đúng quy trình, đảm bảo dân chủ, an toàn và đúng pháp luật. Trước, trong và sau ngày bầu cử, tình hình an ninh chính trị và trật tự xã hội được đảm bảo.

Tại Kỳ họp thứ Nhất, HĐND xã Ea Toh đã tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch, các Ban của HĐND xã; bầu chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND, ủy viên Ủy ban xã khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả, ông Hồ Văn Thái, Bí thư đảng ủy xã được bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐND xã; ông Nguyễn Hồng Lĩnh được bầu tái cử chức danh Chủ tịch UBND xã; ông Nguyễn Quốc Hương và bà Phan Thị Khuyên được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND xã khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026. Cũng tại Kỳ họp, HĐND xã đã bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban Pháp chế và Ban Kinh tế xã hội HĐND xã và thành viên UBND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 

Đại biểu tham dự kỳ họp HĐND xã Ea Toh

Phát biểu tại Kỳ họp thứ Nhất HĐND xã Ea Toh, đồng chí Y Bion Niê, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, sự phối hợp của cả hệ thống chính trị xã trong việc tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, HĐND các cấp trên địa bàn xã và các nội dung tổ chức cho Kỳ họp thứ Nhất. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực chúc mừng các đồng chí được bầu vào đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ mới và các đồng chí được bầu giữ các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND xã khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời mong muốn các đại biểu HĐND xã thực hiện tốt trách nhiệm của Người đại biểu nhân dân, gần dân, trọng dân, vì dân, hiểu dân, bám sát thực tiễn để xây dựng xã Ea Toh ngày càng phát triển.

Tại thị trấn Krông Năng: Đồng chí Trương Hoài Anh, Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã về dự chỉ đạo kỳ họp lần thứ nhất HĐND thị trấn Krông Năng khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp, Uỷ ban bầu cử thị trấn đã báo cáo kết quả cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó thị trấn có 11 tổ bầu cử, với 9.520 cử tri đã bầu đủ 29 đại biểu vào HĐND thị trấn khóa V nhiệm kỳ 2021-2026. Tại các điểm bầu cử, công tác bầu cử đảm bảo dân chủ, an toàn và đúng pháp luật, trước trong và sau bầu cử tình hình ANTT- TTXH được ổn định.

Tại kỳ họp đã thông qua Nghị quyết xác nhận tư cách 29 Đại biểu HĐND thị trấn khóa V nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp đã thông qua các tờ trình giới thiệu nhân sự, tiến hành bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu kín, và thông qua các Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử đối với các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND thị trấn. Kỳ họp đã bầu ông Trần Văn Thơ, Bí thư Đảng ủy thị trấn giữ chức Chủ tịch HĐND thị trấn, bầu ông Hoàng Nghĩa Hòa giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND thị trấn khóa V nhiệm kỳ 2021-2026. Và bầu các trưởng ban, phó trưởng ban Kinh tế xã hội, ban pháp chế HĐND thị trấn.

Đồng chí Trương Hoài Anh, Chủ tịch UBND huyện phát biểu chị đạo tại kỳ họp

Cũng tại kỳ họp, HĐND xã đã bầu chức danh Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND, Uỷ viên UBND xã. Ông Nguyễn Đức Thuận, tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Nguyễn Tuấn Tài và ông Y Suôn Niê được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND thị trấn khóa V.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao kỳ họp thứ nhất HĐND thị trấn đã thành công tốt đẹp. 100% Đại biểu HĐND thị trấn đã biểu quyết nhất trí thông qua các Nghị quyết kỳ họp.

Tại xã Ea Tân: HĐND xã Ea Tân khóa IV nhiệm kỳ 2021 – 2026 vừa tổ chức kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026. Về dự có đồng chí Phạm Bá Thìn, Chủ tịch HĐND huyện.

Tại kỳ họp, các đại biểu được nghe các báo cáo của UBBC xã về kết quả bầu cử đại biểu HĐND xã khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026, báo cáo về xác nhận tư cách đại biểu người trúng cử đại biểu HĐND xã khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND xã khóa IV nhiệm kỳ 2021-2026, xã có 27 đại biểu trúng cử vào HĐND cấp xã nhiệm kỳ mới.

Kỳ họp đã tiến hành bầu cử các chức danh chủ chốt của HĐND xã khóa IV nhiệm kỳ 2021-2026, gồm: chức danh Chủ tịch; Phó Chủ tịch HĐND xã; Trưởng ban, Phó Trưởng ban HĐND xã; Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND và các Ủy viên UBND xã khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kết quả: Ông Mai Quốc Doanh, Bí thư Đảng ủy xã được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND xã khóa IV nhiệm kỳ 2021 – 2026; bà Mai Thị Lý, Phó Chủ tịch HĐND xã khóa III tái cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND xã khóa IV; ông Phan Văn Trong tái cử chức danh Chủ tịch UBND xã; ông Phạm Văn Tương và ông Đặng Văn Đức tái cử chức danh Phó Chủ tịch UBND xã khóa IV nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tại xã Phú Lộc: HĐND xã khóa XI nhiệm kỳ 2021-2026 cũng tổ chức kỳ họp thứ nhất. Tham dự kỳ họp có Ông Trần Minh Châu phó chủ tịch UBND huyện, đại biểu HĐND huyện ứng cử trên địa bàn.

Kỳ họp đã nghe Ủy ban bầu cử xã Phú Lộc báo cáo tổng kết công tác bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Theo đó cuộc bầu cử diễn ra trên địa bàn xã thành công tốt đẹp, kết quả đã bầu đúng, đủ số lượng và thành phần theo quy định. 

Ông Trần Minh Châu, Phó chủ tịch UBND huyện tặng hoa chúc mừng lãnh đạo HĐND - UBND xã khóa mới

Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, thống nhất cao, tại kỳ họp thứ nhất, các đại biểu HĐND xã đã bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND, các ban của HĐND và thành viên UBND xã Phú Lộc khóa XI nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả Ông  Lê Ngọc Ánh tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức chủ tịch HĐND xã khóa XI bà Mai Thị Quỳnh Nhung giữ chức phó chủ tịch HĐND. Kỳ họp cũng tiến hành bầu chức danh chủ tịch, các phó chủ tịch UBND xã. Ông Mai Văn Thanh tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức chủ tịch UBND xã Phú Lộc,  các Ông Hồ Lý Thành và Vũ Văn Khiêm được đại biểu tín nhiệm bầu giữ chức phó chủ tịch UBND xã Phú Lộc nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại xã Cư Klông: HĐND xã Cư Klông khóa IV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 vừa tổ chức kỳ họp thứ nhất. Dự kỳ họp có bà H Nguyên Mlô - Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện; ông Trần Văn Ngọc, Huyện Ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện.

Tại kỳ họp, Ủy ban bầu cử xã đã báo cáo tóm tắt kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND xã khóa IV, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Kỳ họp đã bầu ông Đinh Quang Hiển - Bí thư Đảng ủy xã giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã khóa IV; bà Hứa Thị Nguyệt, tái cử chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã khóa IV, nhiệm kỳ 2021 – 2026; ông Nguyễn Xuân Hoàng, tái cử chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã; ông Trịnh Đình Thiện, tái cử chức danh Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã khóa IV, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Bà H Nguyên Mlô, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện, Trưởng Ban Dân vận huyện ủy huyện tặng hoa chúc mững lãnh đạo HĐND - UBND xã khóa mới

Kỳ họp thứ nhất HĐND xã đã thông qua Báo cáo tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các hội nghị tiếp xúc giữa những người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 với cử tri; thông qua các Nghị quyết về kết quả bầu cử các chức danh HĐND, UBND xã.

Tại xã Ea Dăh: HĐND xã Ea Dah đã tổ chức kỳ họp thứ nhất khóa IV nhiệm kỳ 2021-2026, nhằm báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND các cấp và bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND xã. Tham dự kỳ họp có Ông Phạm Bá Thìn ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện, ông Trần Sơn phó chủ tịch UBND huyện.

Tại kỳ họp, UBBC xã đã báo cáo kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, xã có 9 tổ bầu cử, 5.538 cử tri, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%; không có khu vực bỏ phiếu  nào phải bầu lại hoặc bầu thêm. Kết quả có 25 đại biểu trúng cử vào HĐND cấp xã nhiệm kỳ mới.

Phát biểu tại kỳ họp Ông Trần Sơn phó chủ tịch UBND huyện đã chúc mừng 25 đ/c là đại biểu HĐND xã khóa IV vừa mới trúng cử, mong muốn các đại biểu sẽ là cầu nối phản ánh nguyện vọng của  cử tri với chính quyền các cấp để giải quyết những vấn đề mà cử tri xã nhà quan tâm. Cũng tại kỳ họp này các đại biểu cần tập trung, nêu cao tinh thần dân chủ để bầu ra các chức danh lãnh đạo chủ chốt của địa phương.

Ông Phạm Bá Thìn Chủ tịch HĐND Huyện tặng hoa chúc mừng các đ/c mới được tín nhiệm bầu giữ chức chủ tịch, phó chủ tịch HĐND xã Ea Dah khóa IV.

Kỳ họp đã thông qua các tờ trình giới thiệu nhân sự, tiến hành bầu cử và thông qua các nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử đối với các chức danh HĐND, UBND. Với tinh thần dân chủ, đúng luật, các đồng chí trong danh sách bầu cử được các đại biểu HĐND xã tín nhiệm bầu với tỷ lệ cao. Ông Nông Quang Cảnh được đại biểu tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch HĐND xã, Ông Lê Văn Hiển tiếp tục được đại biểu tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã  Ea Dah nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp cũng đã tiến hành bầu các ban của HĐND và thành viên UBND xã khóa IV.

T/h: Nhóm phóng viên

 

 

Các bài viết cùng danh mục

Xem thêm các bài viết cũ hơn

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@

krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568