HĐND Huyện, Kỳ Họp Thứ 5, Tổng Kết Nhiệm Vụ Năm 2017

323 28/12/2017 15:17 CH Trần Sơn Tùng

    Trong hai ngày 27 và 28/12, HĐND huyện tổ chức kỳ họp thứ 5, khóa VII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 nhằm đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, đề ra một số chỉ tiêu năm 2018. Đồng chí Trần Trung Hiển- Bí thư huyện ủy đến dự phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.

Toàn cảnh Kỳ họp thứ 5

Chủ tọa Kỳ họp thứ 5, HĐND huyện Khóa VII

   Năm 2017, hoạt động của thường trực HĐND huyện và các Ban của HĐND đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và chương trình công tác đã đề ra; hoạt động giám sát đã có những cải tiến và chuyển biến tích cực, giám sát có trọng tâm, trọng điểm; việc theo dõi giải quyết các kiến nghị sau giám sát được thực hiện đúng chức trách. Tại kỳ họp HĐND huyện lần này đã xem xét, thông qua các báo cáo, tờ trình của thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ huyện, Toà án, Viện kiểm sát, chi cục Thi hành án dân sự huyện, báo cáo thẩm tra của 2 Ban HĐND huyện, báo cáo thu chi ngân sách Nhà nước của phòng Tài chính…

Đồng chí Trần Trung Hiển, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo kỳ họp

    Kỳ họp đã nghe UBND huyện báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Theo đó, năm 2017 tình hình kinh tế của huyện Krông Năng gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng nhiều mặt đến đời sống, xã hội. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của thường trực Huyện ủy, sự giám sát chặt chẽ của HĐND, sự đổi mới trong điều hành của UBND huyện, sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành và nhân dân,  kinh tế của huyện Krông Năng phát triển khá: tốc độ tăng trưởng đạt 8,5%; tổng giá trị sản xuất toàn ngành ước đạt 3.803 tỷ đồng; huy động vốn đầu tư toàn xã hội 1.377 tỷ đồng; thu ngân sách là 76 tỷ đồng, đạt 139% dự toán tỉnh giao; tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,36%; tạo việc làm mới cho khoảng 1.800 lao động; công nhận mới 2 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 100% kế hoạch. Chương trình mục tiêu quốc gia “xây dựng nông thôn mới” được thực hiện cơ bản, đến nay đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn là 161 tiêu chí, tăng 10 tiêu chí so với năm 2016 ( hiện huyện đang làm thủ tục đề nghị tỉnh công nhận xã Ea Tóh đạt chuẩn nông thôn mới; xã Phú Xuân và Phú Lộc đạt 17/19 tiêu chí). Các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phúc lợi xã hội được thực hiện tốt. Tuy nhiên trước tình hình chung của toàn xã hội, huyện Krông Năng cũng phải đối mặt với những khó khăn thách thức, khí hậu biết đổi phức tạp, ảnh hưởng xấu đến sản xuất nông nghiệp; tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi diễn biến khôn lường, nhất là sâu bệnh trên cây hồ tiều, gây thiệt hại nặng cho người nông dân; giá các mặt hàng nông sản biến động thất thường; dịch bệnh sốt rét, sốt xuất huyết vẫn ở mức độ báo động; tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng còn diễn ra nhiều nơi chưa được xử lý dứt điểm; tình hình an ninh nông thôn còn nhiều tiềm ẩn, phức tạp.

Đại biểu HĐND huyện chấp vấn tại Kỳ họp

Chủ tịch UBND huyện Trương Hoài Anh giải trình ý kiến chấp vấn

    Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Trần Trung Hiển – Bí thư huyện ủy ghi nhận những kết quả đạt được, đồng thời nhấn mạnh  một số nhiệm vụ cần tập trung: đẩy mạnh phát triển nông nghiệp toàn diện, hiệu quả bền vững theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá gắn với xây dựng nông thôn mới và bảo vệ tốt môi trường; ưu tiên đầu tư xây dựng hạ tầng vùng sản xuất hàng hoá tập trung, chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu giống mới năng xuất cao; đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại. Đầu tư tập trung một số dự án có quy mô lớn tạo điều kiện cho sự tăng trưởng kinh tế bền vững. Phát triển mạnh các ngành dịch vụ, nhất là các dịch vụ có giá trị cao, tiềm năng lớn và có sức cạnh tranh mạnh. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực lãnh đạo và điều hành của bộ máy Nhà nước, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trong những năm tiếp theo.Các đại biểu về dự kỳ họp đã tham gia thảo luận,  góp ý vào dự thảo báo cáo và dự thảo các nghị quyết; nghe giải trình ý kiến của UBND huyện; UBMTTQ huyện báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và công tác tham gia xây dựng chính quyền. Kỳ họp thông qua báo cáo thẩm tra Nghị quyết của Ban kinh tế xã hội, nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2017; thông qua và biểu quyết 18 chỉ tiêu để thực hiện trong năm 2018.

Các tập thể và cá nhân có thành tích cao trong năm 2017 được UBND huyện tặng giấy khen 

    Trong dịp này, các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hoạt động của HĐND huyện năm 2017 đã được biểu dương khen thưởng.

                                          Tin/ảnh: Trần Chi - Đoàn Minh -  Xuân Thái.

Các bài viết cùng danh mục

Xem thêm các bài viết cũ hơn

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@
krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568 - 0262.8584.584