HĐND xã EaTam tổ chức kỳ họp thứ 10 khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021

340 20/07/2020 21:42 CH Đài Truyền thanh - Truyền hình

Sáng 20/07/2020, Hội đồng nhân dân xã EaTam tổ chức kỳ họp thứ 10 HĐND xã khóa VI nhiệm kỳ 2016 – 2021, nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2020. Dự kỳ họp có đồng chí Trần Sơn  UVTV huyện ủy, PCT-HĐND huyện; các đồng chí Đại diện TT Đảng ủy, UBND, UBMTTQ xã; các ban ngành đoàn thể và 27 vị ĐB HĐND xã khóa VI, Nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại kỳ họp này, các đại biểu  nghe UBND xã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020; HĐND xã báo cáo kết quả hoạt động của HĐND 06 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020; UB MTTQ xã thông báo công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 06 tháng đầu năm, chương trình công tác 06 tháng cuối năm 2020; Báo cáo thu chi ngân sách nhà nước của xã năm 2019; tờ trình phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019; tình hình thực hiện công tác thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; báo cáo giám sát chuyên đề của 2 ban HĐND xã và tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri với kỳ họp.

Các đại biểu tham dự kỳ họp thứ 10 khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Với tinh thần đổi mới, tại kỳ họp này, HĐND xã đã tiến hành chất vấn UBND xã và các bộ phận chuyên môn của xã tập trung vào các vấn đề mà cử tri quan tâm. Thường trực UBND xã đã tiếp thu, làm rõ những ý kiến, kiến nghị của các đại biểu HĐND xã và cử tri tại kỳ họp.

Trong  6 tháng đầu năm 2020, tình hình ANCT-TTATXH trên địa bàn xã được giữ vững, kinh tế xã hội ổn định, tiếp tục có bước phát triển. Tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm ước đạt 7.181. 864. 000đồng  đạt 93,91%. Tổng chi ngân sách ước đạt 4. 866. 492 000đồng  đạt 63,63%. Công tác an sinh xã hội, chi trả lương, hỗ trợ các gia đình chính sách, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo trong đại dịch Covid-19 đảm bảo đúng, đủ, kịp thời. Đồng thời, luôn chủ động triển khai các biện pháp trong công tác phòng chống dịch bệnh nhất là dịch Covid-19. Công tác cải cách hành chính được UBND xã tích cực triển khai, 100% hồ sơ tiếp nhận qua bộ phận giao dịch hành chính một cửa được giải quyết kịpthời.
Tại kỳ họp thứ 10, HĐND xã đã thông qua 08 nghị quyết gồm: Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân xã EaTam khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân xã khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ban pháp chế  khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021; Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Trưởng Ban pháp chế  khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021;Nghị quyết phê chuẩn thu NSNN, Chi NSĐP năm 2019; Nghị quyết phê chuẩn nội dung, kế hoạch  giám sát của HĐND xã khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

T/h: Hoang Hoa

 

                                                                                        T/h : Hoàng Hoa

 

Các bài viết cùng danh mục

Xem thêm các bài viết cũ hơn

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@

krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568