Hoạt động Đoàn VP 1

142 05/11/2012 08:18 SA Ban biên tập

    HUYỆN ĐOÀN KRÔNG NĂNG                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    CHI ĐOÀN VĂN PHÒNG                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Số:        KH /ĐTN                             Krông Năng, ngày   29   tháng 5 năm 2012.            

    KẾ HOẠCH

Tổ chức ngày Quốc tế Thiếu nhi  1.6 cho các em thiếu nhi

                                                  Buôn kết nghĩa Dliêya A                                                                   

 - Căn cứ vào sự chỉ đạo của Chi bộ, VP.HĐND & UBND, Huyện đoàn Krông Năng  về công tác chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng.

- Căn cứ vào kế hoạch hoạt động của Chi đoàn cơ sở VP. HĐND & UBND nhiệm kỳ II (2012-2014) và theo chương trình kết nghĩa của Ban Dân vận Huyện ủy.
    BCH Chi đoàn VP. HĐND & UBND huyện lập kế hoạch tổ chức ngày quốc tế thiếu nhi 1/6 cho các em tại Buôn kết nghĩa,  Buôn Dliêya A như sau:

I.  Thành phần mời :

- Là các em thiếu nhi trong Buôn kết nghĩa Dliya A.- Lứa tuổi từ mẫu giáo đến lớp 9.

II. Thời gian và địa điểm tổ chức:

- Thời gian: 13h30’ ngày 01 tháng 06 năm 2012. (Chiều thứ Sáu).

- Địa điểm: tại tại Hội trường  Buôn Dliêya A (xã Dliêya).

 III. Ban Tổ chức:

  * Trưởng Đoàn: Đỗ Văn Long - Phó Chánh VP.HĐND & UBND huyện.

* Phó Trưởng Đoàn:  Đ/c Huỳnh Duy Việt - Bí thư Chi đoàn VP.HĐND & UBND huyện.

- Chi đoàn Văn Phòng chịu trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho từng cá nhân, trong Chi đoàn chịu trách nhiệm giúp đỡ mua quà và phát quà cho các cháu tại Buôn Dliêya A.

  BCH Chi  đoàn  VP. HĐND & UBND kính mong được sự quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ của Chi bộ VP, Lãnh đạo VP.HĐND & UBND và Huyện đoàn huyện Krông Năng.

 Nơi nhận:                                                                                       TM. CHI ĐOÀN

 - Như thành phần mời;                                                                        BÍ THƯ

- Chi bộ VP.HĐND & UBND huyện;

- Lãnh đạo VP.HĐND & UBND huyện;

- Huyện đoàn;                                                                                                        

- Lưu CĐ.                                                                                      Huỳnh Duy Việt

 

 Ý KIẾN CỦA BÍ THƯ CHI BỘ                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các bài viết cùng danh mục

Xem thêm các bài viết cũ hơn

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@
krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568 - 0262.8584.584