Hoạt động Đoàn VP 2

137 05/11/2012 08:37 SA Ban biên tập

     HUYỆN ĐOÀN KRÔNG NĂNG               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    CHI ĐOÀN VĂN PHÒNG                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số:        KH /ĐTN                                     Krông Năng, ngày   24   tháng 9 năm 2012.          

 KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC TRUNG THU 2012CHO CON, EM CÔNG ĐOÀN VIÊN CƠ QUAN VÀ CÁC EM THIẾU NHI TẠI BUÔN KẾT NGHĨA DLIÊYA A

I. Mục đích:

- Căn cứ vào sự chỉ đạo của Chi bộ, VP.HĐND, UBND, Huyện đoàn Krông Năng  về công tác chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng.

- Căn cứ vào kế hoạch hoạt động của Chi đoàn cơ sở VP. HĐND & UBND nhiệm kỳ II (2012-2014) và theo chương trình kết nghĩa của Ban Dân vận Huyện ủy.

 Để cổ vũ, khích lệ tinh thần học tập và vui  chơi bổ ích cho trẻ em vùng sâu, vùng xa nhân tết Trung thu 2012 và Góp phần thúc đẩy việc thực hiện Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, đặc biệt là quyền vui chơi của trẻ em.Công đoàn VP.HĐND & UBND và Đoàn thanh niên VP. HĐND & UBND huyện tổ chức tết trung thu cho con em Công đoàn viên Văn phòng HĐND & UBND cùng kết hợp với Đoàn thanh niên VP.HĐND & UBND tỉnh lập kế hoạch tổ chức tết trung thu  cho các em thiếu nhi tại Buôn kết nghĩa,  Buôn Dliêya A như sau

II.  NỘI DUNG :

1. Thành phần mời:

* Đối với con, em Công đoàn viên trong cơ quan thì Công đoàn và Chi đoàn sẽ tổ chức gửi quà đến tận tay các em.

 * Đối với Buôn Đliêya A thì thành phần mời:

- Là các em thiếu nhi trong Buôn kết nghĩa Dliêya A.

- Lứa tuổi từ mẫu giáo đến lớp 9.

2 Thời gian và địa điểm tổ chức:

- Thời gian: 8h30’ ngày 28 tháng 9 năm 2012 nhằm ngày 13 tháng 8 âm lịch. (Sáng thứ Sáu).

- Địa điểm: tại Hội trường  Buôn Dliêya A (xã Dliêya).

- Hoạt động tại Buôn Dliêya A.

  + Chi đoàn Văn phòng HĐND & UBND tỉnh: Trao 180 phần quà và 5 xuất học bổng cho 5 em có thành tích học tập xuất sắc.

  + Chi đoàn Văn phòng HĐND & UBND huyện: Tổ chức phát quà cho các em thiếu nhi tại Buôn với số tiền trị giá trên 2.000.000đ.

 3. Ban Tổ chức gồm có:

*  VP.HĐND, UBND tỉnh:

   Trưởng đoàn: Đ/c  Hồ Trọng Nhật - Bí thư Chi đoàn VP.HĐND & UBND tỉnh.

  * VP. HĐND & UBND huyện:

 Trưởng Đoàn: Đ/c Lê Thanh Dụng - Phó Chánh VP.HĐND & UBND huyện

  Phó Trưởng Đoàn:  Đ/c Huỳnh Duy Việt - Bí thư Chi đoàn VP.HĐND & UBND huyện.

4. Phân công nhiệm vụ:

- Chi đoàn Văn Phòng HĐND & UBND huyện chịu trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho từng cá nhân, trong Chi đoàn chịu trách nhiệm giúp đỡ mua quà và phát quà cho con, em Công đoàn viên trong cơ quan và  các cháu thiếu nhi tại Buôn Dliêya A.

BCH Chi đoàn VP. HĐND & UBND kính mong được sự quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ của Chi bộ VP, Lãnh đạo VP.HĐND & UBND huyện.

 

Nơi nhận:                                                                                  TM. CHI ĐOÀN

 -  Như thành phần mời;                                                                     BÍ THƯ

- Chi bộ VP.HĐND, UBND huyện;

- Lãnh đạo VP.HĐND,  UBND huyện;

- Công đoàn VP.HĐND, UBND huyện;

- Huyện đoàn;                                                                                                        

- Lưu CĐ.                                                                             Huỳnh Duy Việt

       Ý KIẾN CỦA CHI BỘ

 

                                                                                                               

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Các bài viết cùng danh mục

Xem thêm các bài viết cũ hơn

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@
krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568 - 0262.8584.584