Hội nghị thực hiện thu, chi ngân sách năm 2017 và phân bổ dự toán ngân sách năm 2018

469 22/12/2017 08:30 SA Đài Truyền thanh - Truyền hình

          Ngày 20/12/2017, UBND huyện Krông Năng tổ chức hội nghị thực hiện thu, chi ngân sách năm 2017; dự toán và phân bổ dự toán ngân sách năm 2018. Đồng chí Trương Hoài Anh – Phó Bí thư,  Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Đồng thời hội nghị được trực tuyến tại 12 điểm cầu của các xã, thị trấn.

Chủ tịch UBND huyện Trương Hoài Anh khai mạc hội nghị

          Hội nghị đã nghe phòng tài chính huyện trình bày dự thảo báo cáo thu, chi ngân sách năm 2017 và thông qua dự thảo tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết về phân bổ sự toán ngân sách huyện năm 2018. Theo đó, năm 2017 tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện là 76 tỷ đồng đạt 132% so với dự toán tỉnh giao và đạt 107% so với dự toán huyện phấn đấu. Tổng chi ngân sách địa phương năm 2017 là 487,1 tỷ đồng, đạt 109% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, chi đầu tư phát triển là 27 tỷ đồng đạt 87,8% so với kế hoạch huyện phấn đấu; chi thường xuyên là 436,8 tỷ đồng. Đối với dự toán và thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 trên địa bàn huyện gồm: dự toán tổng thu là 71,9 tỷ đồng; dự toán tổng chi ngân sách địa phương là 515,2 tỷ đồng. 

Lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch báo cáo tại hội nghị

          Kết luận hội nghị, đồng chí Trương Hoài Anh – phó bí thư,  chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Nguồn ngân sách của huyện chủ yếu dựa vào ngân sách do tỉnh phân bổ, cân đối có hạn, trong khi nhu cầu chi ngân sách của các đơn vị rất lớn. Do vậy, trong quá trình thực hiện chi tiêu, các đơn vị cần phải sử dụng ngân sách đúng chế độ, chính sách, tiêu chuẩn, định mức trên tinh thần tiết kiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Sau hội nghị này HĐND tỉnh và huyện sẽ họp để ban hành Nghị quyết phân bổ ngân sách. Trên tinh thần đó, UBND huyện sẽ tổ chức hội nghị chính thức phân bổ dự toán ngân sách của huyện và các đơn vị năm 2018.

                                                                           T/h: Trần Chi - Đoàn Minh.

Các bài viết cùng danh mục

Xem thêm các bài viết cũ hơn

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@
krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568 - 0262.8584.584