Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2020

1232 24/12/2019 16:01 CH Đài Truyền thanh - Truyền hình

UBND Krông năng vừa tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch Nhà nước năm 2020. ông Trương Hoài Anh chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã thông qua báo cáo tóm tắt các chỉ tiêu kinh tế văn hóa, xã hội năm 2020 vừa được thông qua tại kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa 7. Nhìn chung năm 2010 kinh tế huyện Krông Năng có bước tăng trưởng ổn định, các chỉ tiêu đạt so với kế hoạch đề ra. Tuy nhiên chỉ  còn 1 chỉ tiêu chưa đạt là giảm tỷ lệ hộ nghèo. Vì vậy để đảm bảo hoàn thành kế hoạch 2020 huyện Krông Năng cần tập trung phấn đấu những chỉ tiêu quan trọng như thu ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, đẩy mạnh công tác giảm nghèo, công tác an sinh xã hội…

Toàn cảnh hội nghị

Cũng tại hội nghị các đ/c tham dự hội nghị tại điểm cầu trung tâm và 12 xã, thị trấn đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các chỉ tiêu kinh tế, văn hóa - xã hội và an ninh quốc phòng đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra. Tại hội nghị đã thông qua quyết định giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước và kế hoạch nhà nước năm 2020, thông qua quyết định giao chỉ tiêu biên chế cho sự nghiệp giáo dục của huyện và các phòng ban trực thuộc UBND huyện quản lý, giao chỉ tiêu giảm nghèo năm 2020, thông qua kế hoạch thanh tra nhà nước và phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội đảm bảo an ninh quốc phòng năm 2020…..

Phát biểu ý kiến tại hội nghị ông Trương Hoài Anh chủ tịch UBND huyện đã lưu ý các đơn vị năm 2020 là năm cuối của thực hiện giai đoạn 5 năm 2015-2020, vì vậy yêu cầu các xã, thị trấn ngay từ đầu năm phải tập trung mọi nguồn lực đẩy mạnh phát triển kinh tế, chú trọng lĩnh vực xây dựng NTM, quan tâm công tác giảm nghèo và công tác thu ngân sách tại địa phương…đ/c cũng nhấn mạnh thêm do nguồn thu của huyện không cao nên việc phân bổ kinh phí cho năm 2020 còn hạn hẹp, vì vậy yêu cầu các đơn vị cần phải cân đối chi tiêu tiết kiệm dựa trên dự toán đã giao nhằm đảm bảo chi lương, bảo hiểm xã hội đầy đủ cho người lao động. 

                                                                         T/h: Thanh Xuân

                                               

 

 

 

Các bài viết cùng danh mục

Xem thêm các bài viết cũ hơn

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@

krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568