Huyện ủy Krông Năng: Hội nghị trực tuyến quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

282 28/04/2021 12:27 CH Đài Truyền thanh - Truyền hình

Ngày 27/4, Huyện ủy Krông Năng đã tổ chức hội nghị trực tuyến nhằm nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đến cán bộ, đảng viên tại 13 điểm cầu các xã, thị trấn và Trung tâm y tế  huyện. Tại điểm cầu trung tâm, đồng chí Y Bion Niê, Phó Bí thư thường trực huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện tham dự phát biều quán triệt hội nghị.

Đồng chí Y Bion Niê, Phó Bí thư thường trực huyện ủy phát biểu quán triệt hội nghị

Trong thời gian 1 ngày, các đại biểu sẽ được nghiên cứu, quán triệt 4 chuyên đề, Nghị quyết của đại hội đảng lần thứ XIII gồm:  Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam,  những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia.

Đại biểu tham gia hội nghị tại 13 điểm cầu

Thông qua hội nghị nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

T/h: Xuân Thái

Các bài viết cùng danh mục

Xem thêm các bài viết cũ hơn

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@

krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568