Huyện ủy Krông Năng: Họp Tiểu ban Tuyên truyền, phục vụ và bảo vệ Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Krông Năng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

61 13/12/2019 16:02 CH Trần Sơn Tùng

Sáng ngày 13/12, Tiểu ban Tuyên truyền, phục vụ và bảo vệ Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Krông Năng lần thứ VIII đã tổ chức họp triển khai kế hoạch tuyên truyền phục vụ, bảo vệ Đại hội và phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Ông Y Bion Niê - Phó Bí thư Huyện ủy chủ trị cuộc họp.
Cuộc họp đã thông qua quyết định của Ban thường vụ huyện ủy về việc thành lập Tiểu ban Tuyên truyền, tổ phục vụ và tổ bảo vệ Đại hội đảng bộ huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trên cơ sở đó các thành viên cũng được nghe kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đảng bộ huyện Krông Năng lần thứ VIII.
Theo đó các thành viên cơ bản đã thống nhất với nội dung dự thảo kế hoạch tuyên truyền ở 3 giai đoạn: Trước, trong và sau Đại hội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội đảng bộ các cấp. Công tác tuyên truyền phải đạt được yêu cầu, mục đích đề ra, đó là: giúp cho cán bộ, Đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước; cổ vũ phong trao thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.                   

Toàn cảnh cuộc hội Tiểu ban Tuyên truyền, phục vụ và bảo vệ Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Krông Năng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Kết luận cuộc họp, đồng chí Y Bion Niê – Phó Bí thư Huyện ủy (Trưởng tiểu ban tuyên truyền) tiếp thu các ý kiến tham gia đóng góp của các thành viên, đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, các thành viên trong Tiểu ban tuyên truyền, phục vụ và bảo vệ đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Krông Năng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025, nâng cao tinh thần trách nhiệm của mình chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 
                                                                 T/h: Đình Tình

Các bài viết cùng danh mục

Xem thêm các bài viết cũ hơn

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@
krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568 - 0262.8584.584