Huyện ủy Krông Năng Quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị Quyết, Quy định, Kết luận, Kế hoạch của Trung ương, của Tỉnh ủy Đắk Lắk

594 13/03/2019 20:52 CH Trần Sơn Tùng

Ngày 13/3/2019, Huyện ủy Krông Năng đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị Quyết, Quy định, Kết luận, Kế hoạch của Trung ương, của Tỉnh ủy Đắk Lắk cho các đồng chí trong Ban thường vụ huyện ủy, ủy viên Ban chấp hành huyện ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, mặt trận, đoàn thể, doanh nghiệp nhà nước đóng chân trên địa bàn huyện. Đồng chí Trần Trung Hiển, Bí thư huyện ủy chủ trì hội nghị.

Bí thư huyện ủy Krông Năng phát biểu khai mạc và quán triệt tại hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu được nghe đồng chí Bí thư huyện ủy Trần Trung Hiển và các đồng chí trong Ban thường vụ huyện ủy thông qua các chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thông qua kết luận số 38-KL/TW, ngày 13/11/2018 của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; Kế hoạch số 87-KH/TW, ngày 24/12/2018 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban chấp hành Trung ương đảng, khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng”; Nghị quyết số 30, Nghị quyết số 33 của Trung ương về “Chiến lược an ninh mạng quốc gia”; “Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia" và một số Quy định của Trung ương, của tỉnh ủy Đắk Lắk...

Toàn cảnh hội nghị quán triệt các Nghị quyết, Kết luận, Kế hoạch của Trung ương, của tỉnh

Tại hội nghị lần này, Huyện ủy Krông Năng cũng tổ chức hội nghị Ban chấp hành nội bộ, hội nghị cán bộ chủ chốt và hội nghị Ban thường vụ huyện ủy bỏ phiếu tín nhiệm chức danh Phó bí thư huyện ủy khóa VII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

T/h: Xuân Thái – Đình Tình

Các bài viết cùng danh mục

Xem thêm các bài viết cũ hơn

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@
krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568 - 0262.8584.584