Huyện Ủy Krông Năng Tổ Chức Quán Triệt Nghị Quyết Trung Ương 6 Khóa XII

35 15/01/2018 13:39 CH Trần Sơn Tùng

    Huyện ủy Krông Năng vừa tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng và nghị quyết của Tỉnh ủy và Huyện ủy Krông Năng. Đ/c Trần Trung Hiển bí thư huyện ủy đến dự, phát biểu khai mạc hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

    Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe, giới thiệu, quán triệt 4 Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, BCH Trung ương Đảng khóa XII gồm: Nghị quyết số 16-NQ/TW về phát triển kinh tế xã hội các xã biên giới đất liền kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng an ninh đối ngoại.  Nghị Quyết số 18-NQ/TW về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả’’; Nghị quyết số 19- NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập’’; Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới’’; và Nghị quyết số 21-NQ/TW về “công tác dân số trong tình hình mới’

    Ngoài ra hội nghị còn triển khai Nghị quyết số 08-NQ/TU của tỉnh ủy Đăk Lăk và Nghị quyết số 04 của huyện ủy Krông Năng về nhiệm vụ năm 2018, chuyên đề Internet và mạng xã hội… Thông qua hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII, các nghị quyết của tỉnh, huyện nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung của các nghị quyết, nhất là các nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác, từ đó tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong nhân dân.

Đồng chí Trần Trung Hiển, Bí thư Huyện ủy phát biểu khai mạc hội nghị

    Phát biểu tại hội nghị, đ/c Trần Trung Hiển - Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh việc học tập Nghị quyết giúp cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong các văn kiện Hội nghị lần thứ 6, BCH Trung ương Đảng (khóa XII). Đ/c cũng yêu cầu sau hội nghị này các cấp ủy cần tổ chức học tập và triển khai, thực hiện một cách nghiêm túc, từ đó đề ra nhiệm vụ, giải pháp phù hợp tại đơn vị mình.  Đồng thời tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân tại trên địa bàn.

                                                T/h: Thanh Xuân

 

Các bài viết cùng danh mục

Xem thêm các bài viết cũ hơn

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@
krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568 - 0262.8584.584