Kết quả giải quyết công việc tháng 5

156 06/03/2013 02:32 SA Ban biên tập

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

NÔI DUNG

KẾT QUẢ

1

ĐĂNG BÁ THÌN

TT

CẤP PHÉP XÂY DỰNG

ĐÃ XỬ LÝ

2

TRẦN HUY HÙNG

TT

CẤP PHÉP XÂY DỰNG

ĐÃ XỬ LÝ

3

NGUYỄN THI

TT

CẤP PHÉP XÂY DỰNG

ĐÃ XỬ LÝ

4

PHẠM DUY MUÔN

EA HO

CẤP PHÉP XÂY DỰNG

ĐÃ XỬ LÝ

5

TẠ NGỌC MINH

TT

CẤP PHÉP XÂY DỰNG

ĐÃ XỬ LÝ

6

NGUYỄN DUY NGHĨA

TT

CẤP PHÉP XÂY DỰNG

ĐÃ XỬ LÝ

7

HuỲNH NiỀM

TT

CẤP PHÉP XÂY DỰNG

ĐÃ XỬ LÝ

8

HuỲNH KÝ

TT

CẤP PHÉP XÂY DỰNG

ĐÃ XỬ LÝ

9

TRẦM THANH PHONG

TT

CẤP PHÉP XÂY DỰNG

ĐÃ XỬ LÝ

10

PHẠM VĂN HỒNG

TT

CẤP PHÉP XÂY DỰNG

ĐÃ XỬ LÝ

11

TRẦN THU

TT

CẤP PHÉP XÂY DỰNG

ĐÃ XỬ LÝ

12

TRẦN NGỌC LÀNH

EA HO

CẤP PHÉP XÂY DỰNG

ĐÃ XỬ LÝ

13

TRẦN VĂN NGHỊ

TT

CẤP PHÉP XÂY DỰNG

ĐÃ XỬ LÝ

14

NGUYỄN THỊ THU HIỀN

TT

CẢI CHÍNH HỘ TỊCH

ĐÃ XỬ LÝ

15

NGÔ THỊ THANH TIÊN

TAM GIANG

CẤP LẠI BẢN CHÍNH

ĐÃ XỬ LÝ

16

NGUYỄN THỊ BÉ

EAPÚK

LẠI BẢN CHÍNH

ĐÃ XỬ LÝ

17

TRẦN PHƯƠNG NAM

PHÚ XUÂN

CẤP LẠI BẢN CHÍNH

ĐÃ XỬ LÝ

18

Y PHO NIÊ

EA HỒ

CẤP LẠI BẢN CHÍNH

ĐÃ XỬ LÝ

19

H MIÊN NIÊ

EA HỒ

CẢI CHÍNH HỘ TỊCH

ĐÃ XỬ LÝ

20

ĐINH THỊ MINH NGỌC

TT

CẢI CHÍNH HỘ TỊCH

ĐÃ XỬ LÝ

21

ĐỊNH THỊ MINH PHƯƠNG

TT

CẢI CHÍNH HỘ TỊCH

ĐÃ XỬ LÝ

22

HOÀNG XUÂN PHÚC

EA HỒ

CẤP LẠI BẢN CHÍNH

ĐÃ XỬ LÝ

23

NGUYỄN THỊ LiỄU

PHÚ XUÂN

CẤP LẠI BẢN CHÍNH

ĐÃ XỬ LÝ

24

CAO XUÂN HẠNH

PHÚ LỘC

CẤP LẠI BẢN CHÍNH

ĐÃ XỬ LÝ

25

CAO THỊ THU HIỆP

PHÚ LỘC

CẤP LẠI BẢN CHÍNH

ĐÃ XỬ LÝ

26

CAO XUÂN HỰNG

PHÚ LỘC

CẤP LẠI BẢN CHÍNH

ĐÃ XỬ LÝ

27

HOÀNG CẨM TÚ

TAM GIANG

CẤP LẠI BẢN CHÍNH

ĐÃ XỬ LÝ

28

LÊ VĂN VŨ

TT

CẤP LẠI BẢN CHÍNH

ĐÃ XỬ LÝ

29

LÃ THÁI TÂM NHƯ

TT

CẤP LẠI BẢN CHÍNH

ĐÃ XỬ LÝ

30

TRẦN NGỌC BẢO DƯƠNG

EA HỒ

CẤP LẠI BẢN CHÍNH

ĐÃ XỬ LÝ

31

TRÂN THỊ NHI

EA HỒ

CẤP LẠI BẢN CHÍNH

ĐÃ XỬ LÝ

32

NÔNG THỊ HIÊN

EA TAM

CẤP LẠI BẢN CHÍNH

ĐÃ XỬ LÝ

33

BÙI QUANG HUY

TT

CẤP LẠI BẢN CHÍNH

ĐÃ XỬ LÝ

34

H ALIN MLÔ

TT

CẤP LẠI BẢN CHÍNH

ĐÃ XỬ LÝ

35

NGUYỄN VĂN CƯỜNG

ĐLIÊYZA

CẤP PHÉP KINH DOANH

ĐÃ XỬ LÝ

36

VÕ TIẾN DŨNG

PHÚ XUÂN

CẤP PHÉP KINH DOANH

ĐÃ XỬ LÝ

37

KHỔNG THỊ HẰNG

EA TAM

CẤP PHÉP KINH DOANH

ĐÃ XỬ LÝ

38

PHẠM NGỌC CƯỜNG

EA TOH

CẤP PHÉP KINH DOANH

ĐÃ XỬ LÝ

39

HTX HỢP THÀNH

CUKLÔNG

CẤP PHÉP KINH DOANH

ĐÃ XỬ LÝ

 

40

 

NGUYỄN THỊ LỢI

 

PHÚ XUÂN

 

CẤP PHÉP KINH DOANH

 

ĐÃ XỬ LÝ

41

NGUYÊN VĂN VINH

PX

CẤP PHÉP KINH DOANH

ĐÃ XỬ LÝ

42

HTX ĐỒNG TÂM

EA TÂN

CẤP PHÉP KINH DOANH

ĐÃ XỬ LÝ

43

BÙI KHẮC HỦY

PHÚ LỘC

CHẾ ĐỘ MANG TÁNG PHÍ(CCM)

 

ĐÃ XỬ LÝ

44

CAO THỊ THU HOÀI

EA TOH

CẤP MỚI TBHYT

ĐÃ XỬ LÝ

45

TÔN THỊ THANH THẢO

EA TOH

CẤP MỚI TBHYT

ĐÃ XỬ LÝ

           

 

Các bài viết cùng danh mục

Xem thêm các bài viết cũ hơn

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@
krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568 - 0262.8584.584