Kết quả giải quyết công việc tháng 7

140 06/03/2013 03:23 SA Ban biên tập

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

NỘI DUNG

KẾT QUẢ

1

Nguyễn Thị Hằng

Tân Trung B, Ea Toh

Cấp Phép kinh doanh

ĐÃ XỬ LÝ

2

Bùi Tấn Dũng

Xuân Hà 2, Ea Dah

Cấp Phép kinh doanh

ĐÃ XỬ LÝ

3

Đinh Trung Thuần

Xuân Hà 3, Ea Dah

Cấp Phép kinh doanh

ĐÃ XỬ LÝ

4

Đỗ Văn Hải

Trung Hòa, Đliêya

Cấp Phép kinh doanh

ĐÃ XỬ LÝ

5

Y Huen Mlo

Buôn Weo A, Krông Năng

Cấp Phép kinh doanh

ĐÃ XỬ LÝ

6

Lê Quốc Hội

Thôn 2, Phú Xuân

Cấp Phép kinh doanh

ĐÃ XỬ LÝ

7

Hà Công Tâm

TDP 1, TT Krông Năng

Cấp Phép kinh doanh

ĐÃ XỬ LÝ

8

Huỳnh Thị Kim Ngọc

Trung Hồ, Ea Hồ

Cấp Phép kinh doanh

ĐÃ XỬ LÝ

9

Nguyễn Văn Luân

TDP 3, TT Krông Năng

Cấp Phép kinh doanh

ĐÃ XỬ LÝ

10

Lê Minh Diệu

Giang Lộc, Tam Giang

Cấp Phép kinh doanh

ĐÃ XỬ LÝ

11

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO

TAM GIANG

CẤP LẠI BẢN CHÍNH

ĐÃ XỬ LÝ

12

NGUYỄN THỊ HOÀI PHƯƠNG

TAM GIANG

CẤP LẠI BẢN CHÍNH

ĐÃ XỬ LÝ

13

Y QUÝ MLÔ

EA HỒ

CẤP LẠI BẢN CHÍNH

ĐÃ XỬ LÝ

14

LÂM ÍCH HuỲNH

EA TAM

CẢI CHÍNH HỘ TỊCH

ĐÃ XỬ LÝ

15

PHẠM THỊ LÀI

THỊ TRẤN

CẢI CHÍNH HỘ TỊCH

ĐÃ XỬ LÝ

16

PHẠM VĂN TÂM

PHÚ LỘC

CẤP LẠI BẢN CHÍNH

ĐÃ XỬ LÝ

17

MAI HỮU NGHĨA

EA TÂN

CẤP LẠI BẢN CHÍNH

ĐÃ XỬ LÝ

18

Y PHUNG NIÊ

EA HỒ

CẤP LẠI BẢN CHÍNH

ĐÃ XỬ LÝ

19

NGÔ THANH TÙNG

THỊ TRẤN

CẤP LẠI BẢN CHÍNH

ĐÃ XỬ LÝ

20

NGUYỄN QuỐC TuẤN

EATOH

CẤP LẠI BẢN CHÍNH

ĐÃ XỬ LÝ

21

NÔNG THỊ ƯƠNG

DLIÊYA

CẤP LẠI BẢN CHÍNH

ĐÃ XỬ LÝ

22

Y TRIỂN NIÊ

EA HỒ

CẤP LẠI BẢN CHÍNH

ĐÃ XỬ LÝ

23

NGUYỄN HOÀNG MẪU ĐỨC

TAM GIANG

CẤP LẠI BẢN CHÍNH

ĐÃ XỬ LÝ

24

TRẦN THỊ THU HiỀN

THỊ TRẤN

CẤP LẠI BẢN CHÍNH

ĐÃ XỬ LÝ

26

NGÔ THỊ MỸ LINH

EA HỒ

CẤP LẠI BẢN CHÍNH

ĐÃ XỬ LÝ

27

SUNG A TÍNH

TAM GIANG

CẤP LẠI BẢN CHÍNH

ĐÃ XỬ LÝ

28

NGÔ KIM HOÀNG

DLIÊYA

CẢI CHÍNH HỘ TỊCH

ĐÃ XỬ LÝ

29

DƯƠNG PHAN KHÁNH HUYỀN

EATOH

CẤP LẠI BẢN CHÍNH

ĐÃ XỬ LÝ

30

VÕ THỊ MINH THƯ

DLIÊYA

CẤP LẠI BẢN CHÍNH

ĐÃ XỬ LÝ

31

HỒ THỊ HỒNG NHUNG

PHÚ LỘC

CẤP LẠI BẢN CHÍNH

ĐÃ XỬ LÝ

32

Y SU DIN MLÔ

EA HỒ

CẤP LẠI BẢN CHÍNH

ĐÃ XỬ LÝ

33

ĐINH NỮ HUYỀN TRINH

EAPUK

CẤP LẠI BẢN CHÍNH

ĐÃ XỬ LÝ

34

ĐINH NỮ KHÁNH LY

EAPUK

CẤP LẠI BẢN CHÍNH

ĐÃ XỬ LÝ

35

HOÀNG KIM TUYẾN

EA HỒ

CẤP LẠI BẢN CHÍNH

ĐÃ XỬ LÝ

36

LÊ KHÁNH TRINH

THỊ TRẤN

CẤP LẠI BẢN CHÍNH

ĐÃ XỬ LÝ

37

HÀ THỊ VĂN

DLIÊYA

CẤP LẠI BẢN CHÍNH

ĐÃ XỬ LÝ

38

LÂM ÍCH HuỲNH ( LẦN 2)

EA TAM

CẢI CHÍNH HỘ TỊCH

ĐÃ XỬ LÝ

39

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO

TAM GIANG

CẤP LẠI BẢN CHÍNH

ĐÃ XỬ LÝ

40

NGUYỄN THỊ HOÀI PHƯƠNG

TAM GIANG

CẤP LẠI BẢN CHÍNH

ĐÃ XỬ LÝ

41

Y QUÝ MLÔ

EA HỒ

CẤP LẠI BẢN CHÍNH

ĐÃ XỬ LÝ

42

LÂM ÍCH HuỲNH

EA TAM

CẢI CHÍNH HỘ TỊCH

ĐÃ XỬ LÝ

43

PHẠM THỊ LÀI

THỊ TRẤN

CẢI CHÍNH HỘ TỊCH

ĐÃ XỬ LÝ

44

PHẠM VĂN TÂM

PHÚ LỘC

CẤP LẠI BẢN CHÍNH

ĐÃ XỬ LÝ

45

MAI HỮU NGHĨA

EA TÂN

CẤP LẠI BẢN CHÍNH

ĐÃ XỬ LÝ

46

Y PHUNG NIÊ

EA HỒ

CẤP LẠI BẢN CHÍNH

ĐÃ XỬ LÝ

47

NGÔ THANH TÙNG

THỊ TRẤN

CẤP LẠI BẢN CHÍNH

ĐÃ XỬ LÝ

48

Trần văn Tổng

TDP 7 - Đường nối với 6D

Cấp phép xây dựng

ĐÃ XỬ LÝ

49

Phạm Trung

TDP 7 - Đường nối với 6D

Cấp phép xây dựng

ĐÃ XỬ LÝ

50

Đặng Ngọc Đào

TDP 7, đường 6D

Cấp phép xây dựng

ĐÃ XỬ LÝ

51

Đỗ Phú Quý

TDP 5 - Nguyễn Tất Thành

Cấp phép xây dựng

ĐÃ XỬ LÝ

52

Trần Văn Quang

TDP 3 - Nguyễn Tất Thành

Cấp phép xây dựng

ĐÃ XỬ LÝ

53

Đỗ Văn Tùng

Trung Hồ, Ea Hồ

Cấp phép xây dựng

ĐÃ XỬ LÝ

54

Hoàng Văn Hữu

Hồ Tiếng, Ea Hồ

Cấp phép xây dựng

ĐÃ XỬ LÝ

55

Huỳnh Văn Vinh

TDP 2 - Phan ĐÌnh Phùng

Cấp phép xây dựng

ĐÃ XỬ LÝ

56

Nguyễn Thị Khanh

TDP 2 - Lê Thánh Tông

Cấp phép xây dựng

ĐÃ XỬ LÝ

57

Ngô Đức Dũng

TDP 3 - Trần Hưng Đạo

Cấp phép xây dựng

ĐÃ XỬ LÝ

58

Lương Văn Du

TDP 2 - Lê Duẩn

Cấp phép xây dựng

ĐÃ XỬ LÝ

 

Các bài viết cùng danh mục

Xem thêm các bài viết cũ hơn

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@
krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568 - 0262.8584.584