Kế hoạch hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020

23 02/08/2017 15:40 CH Trần Sơn Tùng

Ngày 01/8/2017, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020 kèm theo Quyết định số 1996/QĐ-UBND

Ảnh minh họa

Các mục tiêu chủ yếu: giúp các doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân kinh doanh kịp thời nắm bắt thông tin pháp lý, hạn chế rủi ro về pháp lý trong hoạt động kinh doanh; doanh nghệp được tiếp cận, sử dụng thông tin trên Cổng TTĐT của tỉnh, được giải đáp về pháp luật; tăng cường trách nhiệm của các cấp các ngành trong đẩy mạnh công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Nội dung chi tiết tại đây./.

Liên kết web

Thông tin liên hệ

Ủy ban nhân dân huyện Krông Năng, Số 98 Nguyễn Tất Thành, TT Krông Năng 

Email: Banbientap@krongnang.daklak

.gov.vn

Phone: 0500.8584.567 - 0500.8584.584