KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC NĂM 2013

22 04/07/2017 17:15 CH Trần Sơn Tùng

KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC NĂM 2013

                                       

                        Tháng 1                                  Tháng 5                                Tháng 9

                        Tháng 2                                  Tháng 6                                Tháng 10

                        Tháng 3                                  Tháng 7                                Tháng 11

                        Tháng 4                                  Tháng 8                                Tháng 12

Liên kết web

Thông tin liên hệ

Ủy ban nhân dân huyện Krông Năng, Số 98 Nguyễn Tất Thành, TT Krông Năng 

Email: Banbientap@krongnang.daklak

.gov.vn

Phone: 0500.8584.567 - 0500.8584.584