Kết quả thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2016 trên địa bàn huyện

663 14/07/2017 09:41 SA Trần Sơn Tùng

Đến nay tổng tiêu chí đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn trên điạ bàn huyện là 151 tiêu chí. Bình quân mỗi xã đạt 13,73 tiêu chí/xã; Tăng bình quân 1,09 tiêu chí/xã/năm; So với năm 2011 tiêu chí đạt và cơ bản đạt chuẩn tăng bình quân 8,54 tiêu chí/xã. 

- Về xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn: đến nay đã thực hiện bê tông hoá, cấp phối đá dăm được 46,3 km đường giao thông. Vận động nhân dân đóng góp cùng với nguồn vốn của ngành điện đã xây dựng 02 trạm biến áp, 4,7 km đường dây hạ áp và 150 m đường dây trung áp, 3,04 km đường điện thắp sáng. Xây dựng mới và nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng 02 trường mẫu giáo mầm non tại xã Tam Giang và Ea Tam từ nguồn vốn của tổ chức Costa Foundation thông qua Công ty TNHH Đak Man Việt Nam tài trợ. Đang xây dựng 02 nhà văn hóa - sân thể thao trung tâm xã (Xã Ea Tóh và Phú Lộc).

- Về hỗ trợ phát triển sản xuất: hiện nay xã: Ea Tóh, Phú Xuân, Cư Klông, Ea Púk, Ea Dăh đã triển khai hoàn thiện hồ sơ thủ tục và xây dựng 14 mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất.

- Về huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới: Tổng huy động nguồn lực thực hiện là 167,356 tỷ đồng.

- Triển khai phân khai nguồn vốn và thực hiện xây dựng đường ngõ xóm từ nguồn vốn ngân sách huyện, đến nay đã có 7/11 xã đã được phân khai và xây dựng; Còn lại 4 xã (Ea Tóh, Phú Lộc, Đliê Ya, Ea Tân) đang hoàn thiện hồ sơ phân khai.

- Triển khai đăng ký danh mục và hoàn thiện hồ sơ đề nghị UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư các danh mục công trình từ nguồn vốn TW, tỉnh bố trí trực tiếp chương trình nông thôn mới. (NSTW là 9,156 tỷ đồng; NS tỉnh là 2,9 tỷ đồng; NS huyện là 2,2 tỷ đồng).

Xem chi tiết tại đây./.

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@

krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568