Khái niệm thủ tục hành chính

8543 04/07/2017 18:15 CH Trần Sơn Tùng

Thủ tục hành chính

"Thủ tục hành chính” là trình tự, cách thức thực hiện, hồ sơ và yêu cầu, điều kiện do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định để giải quyết một công việc cụ thể liên quan đến cá nhân, tổ chức.

Tại UBND huyện Krông Năng thực hiện tiếp nhận: 

1. Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh: gồm có 10 thủ tục hành chính (trong đó đăng ký kinh doanh đối với hộ cá thể gồm 4 TTHC, đăng ký và cấp phép kinh doanh đối với hợp tác xã gồm 6 TTHC).

(Theo Nghị định số: 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của chính phủ về đăng ký doanh nghiệp và thông tư số: 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 cảu bộ kế hoạch và Đầu tư về hưỡng dẫn đăng ký doanh nghiệp)

2. Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội: gồm có 8 thủ tục hành chính (trong đó lĩnh vực Bảo trợ xã hội gồm 5 TTHC, lĩnh vực người có công gồm 3 TTHC).

(Theo Quyết định số: 2389/QĐ - UBND ngày 04/9/2015 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lao đồng - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk)

3. Lĩnh vực Xây dựng - Quản lý đô thị: gồm có 17 thủ tục hành chính (trong đó lĩnh xây dựng gồm 12 TTHC, lĩnh vực Quy hoạch xây dựng gồm 5 TTHC).

(Theo Quyết định số: 911/QĐ - UBND ngày 24/4/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk)

4. Lĩnh vực Tư pháp: gồm có 22 thủ tục hành chính (trong đó lĩnh chứng thực gồm 6 TTHC, lĩnh vực hộ tịch gồm 16 TTHC).

(Theo Quyết định số: 647/QĐ - UBND ngày 10/3/2015 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk)

5. Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường: gồm có 30 thủ tục hành chính.

(Theo Quyết định số: 1939/QĐ - UBND ngày 27/7/2015 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk)

6. Lĩnh vực xây dựng cơ bản: gồm 04 thủ tục

(Theo Quyết định số: 2191/QĐ - UBND ngày 03/5/2017 của UBND huyện về việc ban hành Quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ lên quan đến lĩnh vực xây dựng cơ bản thuộc thẩm quyền của UBND huyện)

Tại xã, thị trấn: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp.

Các bài viết cùng danh mục

Xem thêm các bài viết cũ hơn

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@
krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568 - 0262.8584.584