Kiểm tra kết quả thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện

1106 28/12/2016 16:07 CH Ban biên tập

     Sáng ngày 27/12/2016, Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) tỉnh Đắk Lắk do ông Lê Ngọc Tâm - Phó Chủ tịch thường trực UBMTTQVN tỉnh – Phó Trưởng Ban chỉ đạo Phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh làm Trưởng đoàn; đi cùng có lãnh đạo các Sở, ban ngành tỉnh có liên quan đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo Phong trào TDĐKXDĐSVH huyện Krông Năng về kết quả thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn huyện.

     Qua kiểm tra cho thấy, Ban Chỉ đạo Phong trào huyện đã làm tốt công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn, như: Thường xuyên tham mưu cho UBND huyện củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo cấp huyện; xây dựng nhiều văn bản triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh, huyện và một số văn bản khác có liên quan về Phong trào TDĐKXDĐSVH; thực hiện công tác đăng ký, quy trình bình xét, công nhận các danh hiệu nghiêm túc, đúng quy định. Bên cạnh đó, huyện đã có văn bản cụ thể triển khai thực hiện Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 11/7/2016 của UBND tỉnh Đắk Lắk V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; sử dụng hiệu quả thời gian làm việc đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh.
     Đến nay, toàn huyện có 134/146 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu văn hóa (chiếm 91,78%); 132/203 thôn, buôn, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa (chiếm 65,02%); 21.503/27.879 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa (chiếm 77,13%); 08/11 xã đạt chuẩn văn hóa (chiếm 72,72%); 01xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới (chiếm 9,09%); 01 thị trấn đăng ký đạt chuẩn văn minh đô thị. Các địa phương thực hiện tốt các hương ước, quy ước và nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Việc cưới trên địa bàn huyện được diễn ra lành mạnh, tiết kiệm, đúng với thuần phong mỹ tục của từng dân tộc; các hủ tục lạc hậu trong việc tang dần được loại bỏ, nghi thức cúng tế đã được đơn giản hóa nhưng chu đáo, có ý nghĩa;
     Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lê Ngọc Tâm - Phó Chủ tịch thường trực UBMTTQVN tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm triển khai thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn huyện của Ban Chỉ đạo Phong trào TDĐKXDĐSVH huyện trong thời gian qua. Đồng thời cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian đến như: Cần thành lập Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào TDĐKXDĐSVH huyện; tăng cường công tác kiểm tra đối với các xã, thị trấn hàng năm; tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa các thành viên trong Ban Chỉ đạo để đưa Phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn huyện đạt hiệu quả cao, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tin và ảnh: Tư Dương

Các bài viết cùng danh mục

Xem thêm các bài viết cũ hơn

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@
krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568 - 0262.8584.584