Lớp bồi dưỡng cán bộ mặt trận cơ sở năm 2013

153 23/12/2013 03:23 SA Ban biên tập

     Từ ngày 19 đến ngày 20/12/2013, UBMT TQ huyện Krông Năng phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện đã mở lớp bồi dưỡng cán bộ mặt trận cơ sở năm 2013. Tham dự có 113 học viên là cán bộ mặt trận cơ sở thuộc 12 xã, thị trấn trong toàn huyện, trong đó có 6 học viên nữ và 34 học viên là đồng bào các dân tộc thiểu số.
     Nội dung tập huấn gồm các chuyên đề : Tổ chức và hoạt động của mặt trận Tổ quốc ở cơ sở, Chủ nghĩa Mác – Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam – Người tổ chức, lãnh đạo và là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam; Những vấn đề cơ bản về mặt trận Tổ quốc Việt Nam,… Đây là dịp để các học viên được học tập, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị, góp phần thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị của mình ở cơ sở.

Cấp giấy chúng nhận cho học viên

     Tổng kết lớp tập huấn các học viên đều được cấp giấy chứng nhận với kết quả  100% đạt yêu cầu.

Tin và Ảnh: Trọng Nguyên

Các bài viết cùng danh mục

Xem thêm các bài viết cũ hơn

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@
krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568 - 0262.8584.584