Liên đoàn Lao động

160 21/07/2011 07:14 SA Ban biên tập

 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

Họ và tên: Lê Phước Dũng
Chức Vụ: Chủ tịch
Sinh Ngày: 10/01/1974
Điện Thoại: 0978.354.359

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Anh
Chức Vụ: Phó Chủ tịch
Sinh Ngày: 25/10/1975
Điện Thoại: 0943.003.773

 

Họ và tên: Hoàng Tiến Đạt
Chức Vụ: Phó Chủ tịch
Sinh Ngày: 14/03/1978
Điện Thoại: 0978.177.113

 

+ Chức năng:
- Đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ;
- Tham gia quản lý Nhà nước, quản lý KT - XH, tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế;
- Giáo dục, động viên công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) phát huy quyền làm chủ đất nước, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
+ Nhiệm vụ, quyền hạn:
- Phối hợp với cơ quan chức năng của nhà nước cấp huyện, công đoàn ngành địa phương, công đoàn tổng công ty để kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách; giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp lao động đối với các cơ sở đóng trên địa bàn; hướng dẫn, hỗ trợ, giúp Ban chấp hành công đoàn cơ sở trong việc thương lượng, ký kết thoả ước lao động tập thể, giải quyết tranh chấp lao động, tổ chức đối thoại với người sử dụng lao động, tổ chức, lãnh đạo đình công theo đúng pháp luật. Đại diện cho công đoàn cơ sở hoặc người lao động khởi kiện hoặc tham gia vào quá trình tố tụng khi được công đoàn cơ sở hoặc người lao động uỷ quyền.
- Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn.
- Triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết và chủ trương công tác của Liên đoàn Lao động tỉnh; chỉ thị, nghị quyết của cấp uỷ đảng và nghị quyết đại hội công đoàn; tham gia với cấp uỷ huyện, UBND huyện về các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội và các vấn đề có liên quan đến việc làm, đời sống của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ).
- Tổ chức phong trào thi đua yêu nước, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn.
- Vận động đoàn viên, CNVCLĐ tham gia các hoạt động xã hội, hướng dẫn các hình thức, biện pháp chăm lo đời sống, cải thiện điều kiện làm việc, xoá đói, giảm nghèo, xây dựng nếp sống văn hoá, đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội.
- Thực hiện công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn; công tác tổ chức, cán bộ theo phân cấp của Liên đoàn Lao động tỉnh; xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh.

Các bài viết cùng danh mục

Xem thêm các bài viết cũ hơn

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@
krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568 - 0262.8584.584