Lịch công tác tuần 2 năm 2014

425 13/01/2014 08:20 SA Ban biên tập

VĂN PHÒNG HĐND & UBND                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   HUYỆN KRÔNG NĂNG                                             Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

             LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 02 NĂM 2014

                                      Từ ngày 13/01/2014 đến ngày 19/01/2014

 

 

Thứ

Ngày

Nội Dung

Địa điểm

Lãnh đạo

Phòng, Ban

VP

 

 

 

Hai

 

 

 

13/1

 

 

 

 

 

 

7h30: Họp Giao ban thường trực các bên

Huyện Ủy
TT.HĐ+UB
 

VP

- 7h30: Trực tiếp dân Phòng Tiếp dân Đ/c Đông   Đ/c Việt

 - 7h30: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy
Huyện ủy Đ/c Sơn, Kỳ, Y Bion    
       

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ba

 

 

14/1

 - 7h30: Họp Giao ban cụm an ninh Krông Pa,GL LĐUB

 

Đ/c Nghĩa

 - 7h30: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy Huyện ủy
Các Đ/c: Sơn, Kỳ, Bion
DAXD
 
  HT cơ quan TT.HĐ+UB Các cơ quan Văn Phòng
- 7h30: Họp HĐND xã Tam Giang Xã Tam Giang Đ/c Đoàn Sơn  

 

 - 7h30: Họp HĐND thị trấn Krông Năng

TT Krông Năng

Đ/c Bêna

 

 

  - 7h30: Họp HĐND xã Ea Tóh

Xã Ea Tóh

 

 

 

  - 7h30: Họp HĐND xã Ea Tam

 - 7h30: Họp HĐND xã Ea Dắh

 Xã Ea Tam

- Xã Ea Dắh

 

 

 

 

 

 

 

15/1

- 7h30: Trực tiếp dân

Phòng Tiếp dân  Đ/c YBion    Đ/c Việt
 - 7h30: Hội nghị tổng kết công tác đoàn thể huyện và triển khai nhiệm vụ năm 2014 HT MTTQ    

 

- 7h30: Làm việc với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh
 Buôn hồ về việc cấp đất cho hộ ông Nguyễn Xuân Thắng
Phòng họp 1 Đ/c Kỳ  

Đ/c Nghĩa

 - 7h30: Họp tổng kết công tác quân sự quốc phòng năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ 2014 HTQS Đ/c Sơn  

 

- 7h30: Họp HĐND xã Ea Tân  Xã Ea Tân Đ/c Đông    

- 7h30: Họp HĐND xã Ea Hồ

 - 7h30: Họp HĐND xã Dliêya

Xã Ea Hồ

 

Xã Dliêya

 TTHĐ+UB

 

 Đ/c Đoàn Sơn

 

 

 

 

 

 

 

 

 Năm

 

 

16/1

- 7h30: Đón trường chuẩn Quốc gia tại Trường THCS Nguyễn Du Xã Ea Tóh  Đ/c Đông    Đ/c Danh
7h30: HN tổng kết 08 năm thực hiện pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo và sơ kết công tác tín ngưỡng, tôn giáo 6 tháng đầu năm 2013

 

UBND tỉnh

Đ/c Sơn, kỳ, Bion
 

Đ/c Nghĩa
 7h30: Họp HĐND xã Phú Xuân Xã Phú Xuân TTHĐ+UB    
         

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sáu

 

 

 

17/1

- 7h30: Trực tiếp dân 
Phòng Tiếp dân
Đ/c Đoàn Sơn   Đ/c Việt

- 13h30: Đánh giá công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2013
và phương hướng nhiệm vụ năm 2014

HTLC I   KTHT,CA,QS  Đ/c Dụng

 

 

   

 

         
 
         

 

 

 

 

 

Bảy

18/1

Nghĩ  

 

 

 

 

 

 

 

 

CN

19/1

 Nghĩ  

 

 

 

 

 

 

 

 

Các bài viết cùng danh mục

Xem thêm các bài viết cũ hơn

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@
krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568 - 0262.8584.584