Lịch công tác tuần thứ 13 năm 2013

256 27/03/2013 01:24 SA Ban biên tập

VĂN PHÒNG HĐND & UBND                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   HUYỆN KRÔNG NĂNG                                             Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

             LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 13

                                      Từ ngày 25/03/2013 đến ngày 31/03/2013

 

 

Thứ

Ngày

Nội Dung

Địa điểm

Lãnh đạo

Phòng, Ban

VP

 

 

 

Hai

 

 

 

25/03

 

 

 

 

 

7h30:Họp giao ban Thường trực các bên

Huyện ủy  TT.HĐ+UB  

VP

-Thanh tra tỉnh thực hiện thanh tra công tác quản lý ngân sách,đâu tư xây dựng, giải quyết khiếu nại tố  cáo và phòng chống tham nhũng trên địa bàn huỵên Các xã  Đ/c Anh   Đ/c Nghĩa
         
       

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ba

 

 

 26/03

 7h30: Đối thoại giữa lãnh đạo huyện với tuổi trẻ Krông Năng   HT Huyện ủy Đ/c Sơn, Y Bion

 

 

  7h30: Học tâp quán triệt NQ TW 6 TTBDCT      Đảng viên
 7h30:Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới xã Phú Xuân Phú Xuân Đ/c Kỳ    
13h30:Hội ý về phương án chống hạn  Phòng họp 2 Đ/c Sơn  TC, NN

Đ/c Nghĩa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27/03

7h30:Ban Dân Tộc tỉnh làm việc với huyện về việc giải quyết đất cho đồng bào DTTSTC thiếu đất theo kết luận số 12-KL/TU của tỉnh ủy PH1  Đ/c Kỳ    Đ/c Dụng , Tỵ
7h30:Kiểm tra cơ sở vật chất trường học để xây dựng trường chuẩn quốc gia năm 2013 Các trường Đ/C Anh  

Đ/c Nghĩa

7h30: Dự họp kiểm điểm tập thể Chi bộ Hạt kiểm lâm
 
Kiểm lâm   Đ/c Sơn  Tư pháp

Đ/c Trang

13h30: HĐND xã EaTam tổ chức kỳ họp bất thường  EaTam TT.HĐ+Đ/c Kỳ  

 

       

 

       

 

 

 

 Năm

 

 28/03

         
 7h30: Họp Ban BCH huyện ủy sơ kết Quý I/2013

 

Huyện ủy

TT.HĐ+UB    
Khảo sát trường PTDT Nội trú trường DTNT Đ/c Anh    
 7h30:Họp HĐND xã EaTam về góp ý sữa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 EaTam  TT.HĐ    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sáu

 

 

 29/03

 
7h30:Họp BCH Huyện ủy sơ kết quý I/2013 
HT cơ quan Huyện ủy  TT.HĐ+UB    
         

 

 

 

 

 

         
         

 

 

 

 

 

Bảy

30/03

   

 

 

 

 

 

 

 

 

CN

31/03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các bài viết cùng danh mục

Xem thêm các bài viết cũ hơn

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@
krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568 - 0262.8584.584